Ogaden

K.-afrikai vidék a szomáliak földjének Ny-i részében, a gallák földjétől K-re. 800-900 m. magas, csaknem egészen sík felföld, amlyen csak kisebb vizek vannak, aminő a Tug Fafan, a Herer, a Mojo és Ny-i szélén a Vebi. Az egész vidéket nagyobbára magas fű takarja, csakis a Vebi környékén vannak durrha-mezők. Okt. és márc. hónapokban vannak az esőzések. Nagy számmal élnek rajta szarvasmarha- és juhnyájak; a vad állatok közül pedig antilopék, zsirafok, a folyókban pedig vizi lovak és krokodilusok. A szomáliak különböző törzsei, főképen havaijéh-k barangolnak rajta; csakis a Vebi közelében vannak állandó lakások. A benszülöttek ellenséges magatartása és harcias volta miatt csak kevés európai juthatott belé. James F. L. angol utazó volt az első, akinek sikerült 1885. a Vebi mellett fekvő Barritól Berberáig rajta áthatolni. V. ö. James, The unknown Horn of Africa (London 1888).

Ogatáj

l. Oktáj.

Ogden

Weber county székhelye Utah É.-amerikai államban, 50 km.-nyíire Salt-Lake-Citytől, az O. mellett, 15 km.-nyire a Nagy-Sós-tóba való torkollásától, vasút mellett, (1890) 14,889 lak., jelentékeny gabona-, gyümölcs- és sókereskedéssel, gyapju- és kötöttáru-készítéssel, puskapor- és őrlőmalmokkal.

Ogdensburg

kikötőváros és kat. püspökség székhelye New-York É.-amerikai állam St. Lawrence countyjában, az Oswegatchie és Szt. Lőrinc összefolyásánál, a kanadai határon, (1890) 11,662 lak., gabonakereskedéssel.

Ogemaw

(ejtsd: odsimo), county Michigan É.-amerikai államban, 1476 km2 területtel, 2000 lak., West-Branch székhellyel.

Oger

v. Ogier. Nagy Károly tizenkét pladinjainak egyike a róla szóló mondák és hőskölteményekben a dán O., kinek nevéből származtatják némelyek a francia népmesék ogre nevü emberevő óriásának nevét, holott mások, mivel e név változatai már román nyelvekben is ismeretesek, ezek közös latin forrását az orcus szóban látják, mely mint az alvilág lejárata (s «totum pro parte« az egész alvilág) a legnagyobb emberaló. Egy harmadik magyarázat az ugor népnévvel is kapcsolatba igyekszik hozni s ehhez látszik hajolni Ipolyi, Magy. myth. (124. old.).

Ogham-irás

sajátságos titkos irás, mely Irország régi lakóinál és más kelta törzsü népeknél volt használatban. Sokan az ogham szót összetételnek tartják (ogh a. m. szent, amh vagy uamh a. m. hang, hangjegy), bár nem lehetetlen az sem, hogy e név az Ogma istennévnek (l. Kelta mitologia) elferdített alakja. Az ábcécé sajátos neve bethlusinuin, az első két betüről (b, beithe a. m. nyirfa és l, luis a. m. kőrisfa). A körülbelül 80 jegyből álló rendszer főbb jegyei a következők:

[ÁBRA] Mássalhangzók: Magán- és kettős hangzók:

Az irás olvasása is sajátszerü: alulról fölfelé olvassák, azután az egyes sorokat balról jobbra, majd ismét ugyanazon rendben fölülről lefelé. Amint az ábrából is látszik, az egyes betük vonásokból állanak, kissé hasonlóan a rúnákhoz (l. Irás képmelléklet 3. old.), melyek vagy függőlegesen, vagy párhuzamosan viszonylanak a kőhoz, vagy valamely más anyag széléhez, melyre irva vannak. A szavakat egyfolytában, minden megszakítás nélkül adják. Előfordulnak köveken, kivált déli Irországban (Cork Munster), kéziratokon (p. priscianus st. galleni kéziratában), de kizárólag a keresztélység felvétele óta lefolyt időben, nyelvök túlnyomólag a gael (l. Ir nyelv és irodalom). Gyüjtemények: Brash, The Ogam inscribed monuments of Gaedhil (London 1879); Rhys, Lectures on Welsh philology (u. o. 1879); Ferguson, Fasciculus if prints from photographs of casts of Ogham inscriptions (az ir akadémia közleményeinek XXVII. kötetében); u. a., O. inscriptions in Ireland, Wales and Scotland (Edinburg 1887).

Oghuz

nemzetségéből Péter fia László 1274-ben zalavármegyei birtokos volt. Az O. ősi turk személynév. O. khán, Kara fia, Mogul unokája az ő hat fiával egyetemben a turkok mondai hősei közé tartozik. O. folyamot jelent.

Ogier

l. Oger.

Oginszkij-csatorna

55 km. hosszu; a Niemen baloldali mellékvizét, a Sarát köti össze a Pripjettel. Csaknem egészen beleesik Minszk kormányzóságba. Csakis 1 lm-nyi mély jháratu hajók közlekedhetnek rajta; leginkább só- és fa-szállításra használják. 1770. Oginszki kezdte meg építeni, de csak 1804. nyilt meg.


Kezdőlap

˙