Ogurcsinszikj

(Aidak). Krasznovodszk transzkapiai orosz járáshoz tartozó hosszukás sziget a Kaspi-tenger D-i részén, 55 km.-nyire a K-i parttól és 26 km.-nyire Cseleken-szigettől. Hossza ÉD-i irányban 38 km., szélessége 2 1/2 km. Az alacsony, homokos és édes vizben szűköldökő szigeten mintegy 50 sátorban a turkomán törzshöz tartozó ogurdsalok laknak, akik halászatból élnek.

Oguz

a törökség egyik legősibb törzse, mely a mondai Oghuz khántól származott s a török hagyományok szerint e törzshöz tartoztak a kunok, turkománok és ozmánlik. Valójában az oguz nem egy törzsnek, hanem az egész törökségnek a régi neve. Ránkmagyarokra nézve különös fontossággal bir az a körülmény, hogy az oguz ősi jelvénye is épp ugy a turul volt, mint nálunk s a nemzetiségi szervezet beosztása ugyanaz volt, mint a székelyeknél; mindegyiknél volt ugyanis hat nemzetség s minden egyes nemzetség négy ágra oszlott, összesen tehát 24 ágra.

Ogygia

Homerosnál Kalypso bűvös országa.

Ohába

kisközség Alsó-Fehér vmegye balázsfalvi j.-ban (1891) 1468 oláh lakossal.

Ohába-Forgács

kisközség Temes vármegye buziási j.-ban (1891) 1790 oláh lakossal.

Óhajt

l. Parancs.

Óhajtó mód

l. Feltételes mód és Igemód.

O'Hara

Banim (l. o.) János ir regényiró álneve.

Ohat

Debrecenhez tartozó puszta Hajdu vármegyében; itt ágazik ki a debrecen-füzesabonyi vasúti volnalból a Tisza-Polgárra vezető szárnyvonal.

Óház

609 m. magas hegy a Kőszegi-hegységben, Kőszeg város határában; tetején hajdan Kőszeg városának felső vára állott, melyet állítólag Zsolt vezér alapított. E vár Kőszeg városának a XIII. sz.-ban való alapítása után mindinkább elhanyagoltatott s lassanként teljesen elpusztult. Ma csak csekély nyoma maradt. Az Ó. tetején a magyar turisa-egyesület kőszegi osztálya 23 m. magas díszes kőemléket épít hazánk ezeréves fennállásának emlékére.


Kezdőlap

˙