Október

(Mindszent-hava), a régi római naptárban az év nyolcadik, jelenleg tizedik hónapja. O.a második - nálunk tulajdonképi - őszi hónap, 31 napja van és közép-hőmérséklete 10.5°.; a hőmérséklet átlagos változása, azaz a közepes hőmérséklettől való és hosszu időn át észlelt eltérések középértéke O.-ben nagyobb mint szeptemberben, de kisebb mint novemberben, Közép-Európában körülbelül 1.3°, nálunk 1.1° C. O.-ben a Nap a skorpió jegyébe lép.

Októberi diploma

1860 okt. 20.a «birodalom államjogi rendezésére» kiadott császári királyi rendelet, mely az őfelsége uralkodása alatt levő országok életét alkotmányos alapra helyezni célozza; de másrészt meg az abszolutizmus által Magyarországnak Ausztriába történt beolvasztását fentartja és igy az összes országokat magá an foglaló ausztriai birodalomnak (államnak) ügyeit a birodalmi tanács (Reichsrath) elé tartozónak jelenti ki, mely testület a különböző országgyülések által lett volna választandó. Az egyes országoknak belső életére széles körü autonomiát helyez kilátásba és ezt illetőleg Magyarországon is visszaállítja az alkotmányt. De a magyar országgyülés a birodalmi tanács intézményét, mint a magyar állam felségiségét mélyen sértőt, nem fogadta el (1861). L. Magyarország (XII. köt. 163.old.).

Oktodec

l. Tizennyolcad-rét.

Oktogon

(gör.), a.m.nyolcszög.

Oktosztilosz

(gör), az olyan épület, különösen templom, melynek homlokzatán nyolc oszlop van.

Oktrojált alkotmány

l. Octroy és Alkotmány.

Okuláré

(lat.) a.m.szemüveg; - okulárlencse, l. Objektivlencse; - okulármikrométer, l. Mikrométer.

Okypete

az egyik harpia (l. o.) neve.

Ol.

a gyógyszerészetben az oleum (olaj) rövidítése.

Ol.

v. Oliv., természetrajzi nevek után Olivier Vilmos Antal (1756-1808) francia utazó és entomologus nevének rövidítése. Fő műve: Entomologie ou histoire naturelle des insectes coleoptéres (Páris 1789-1808, 6 köt.).


Kezdőlap

˙