Olajgyüjtő

(ölajtartó, canalis oleiferus), a növények sejtközbeli hézagai vagy utai, ahol éteres olaj gyülik össze, p.az ernyősek magvában. (l. Adáz), de lehet apró gömbölyded mirig (olajmirigy) is a narancs meg a citrom gyümölcsének a héjában, a mirtusz-, ruta-, diosmafélék, a zanthoxyleák, kakukfű és Hypericum levelében.

Olajlángzók

l. Petroleumlángzók.

Olajmirigy

l. Olajgyüjtő.

Olajnövény

v. olajtermő növény (planta oleifera, l. a mellékelt képet), az olyan növény, melynek gyümölcse, virága vagy más része növényolajat szolgáltat. Zsír és olaj a növényországban leginkább a gyümölcsben meg a magvakban mint tartaléktáplálék termelődik, a kész olajat belőlük ütik vagy sajtolják.

[ÁBRA] OLAJ- ÉS ZSÍRTERMELŐ NÖVÉNYEK.

Olajnyomás

olajfestményszerü képek előállítására szolgáló kromolitográfiai eljárás. A sokszorosítnadó képről pontos rajzot készítenek, amit aztán litográfiai kőre v.cinklemezre átnyomnak. Ezt contour-lemeznek nevezik. A nyomandó kép minden egyes szine után külön lemezt kell előállítani s azonkivül még egy v.több retouche-lemezt is. A nyomást azzal a lemezzel kezdik, amely a legnagyobb területü szin után készült, s fokonként mind kisebb és kisebb szinterületü lemezekkel folytatják, míg végre a retouche-lemezekkel az egész kép hibáit mintegy kijavítják, s az árnyékolást és a szineknek egymásba valófokozatos átmenetelét annak megadják. Az O.nagyon hosszadalmas eljárás; nagyon egyszerü olajnyomatokhoz is gyakran 30 kő vagy lemez szükséges; a díszesebb művészibb nyomatok előállítására pedig sokszor 60 is. Az O.-sal az olajfestményeknek sokszor csalódásig hű utánzatai állíthatók elő. Ilyenkor még a papirost is hasonlóvá teszik a festő vásznához, még pedig ugy, hogy egyenetlen, szemcsés felületü vaslapok közé préselik. A nyomás az előbb leirt módon, lemezekkel történik, de végül kézi mázolással olyan jeleket tesznek rá, amelyek a laikust könnyen olajfestményre engedik következtetni. Igy némyel helyre vastagon festéket mázolnak és barázdássá teszik a festékfelületet. L.még Kőnyomás.

Olajoskő

a.m.elaeolit, l. Nefelin.

Olajpácok

l. Pácok.

Olajpálma

(Elaeis Jacq.), szárnyalt levelü középtermetü pálma, törzse vastag, egyenes v.heverő, levélnyele aszélén tövisen fürészelt, levélsallangja szálas, virága egylaki, gyümölcse szögletes tojásdad, gyenge héju, a húsa taplós-roston, olajtrtalmu, világos piros v.sárga, csonthéja tojásdad, gyengén háromélü, csontkeménységü, magva tülöknemü odvas. Az E. Guineensis L. (afrika O., l. az Olajnövények képmellékletén), Afrika forró vidékén honos, ott bőven terem, de most Ny.-Indiában is termeszik. 6-9 m.magas, elvele 3-5 m.hosszu, gyümölcscsoportja 6 dm.hosszu 6-9 dm.terjedelmü, gyakran 600-800 is van együtt. Egy gyümölcs akkora, mint a tyuktojás, sárgás pirossal foltos. Húsában vajnemü, kellemes izü, ibolyaillatu olaj annyi van, hogy már ujjunkkal kinyomhatjuk. Ebből való a kereskedelemnek legtöbb pálmaolaja (galamvaj, pálmavaj, v.pálmazsír). Csonthéjas magvát olajsajtolásért Európába szállítják. A sajtolásból maradttal a jószágot etetik. Az E.melanococca Gaertn., kaiaue Braziliában, korozo kolorado Venezuelában és Új-Granadában, mocsaras, árnyékos helyen nő, Közép-Amerikában is gyakori, kurta törzse a földön kuszik, a gyökérzete oly csekély, hogy lábbal a földből kitúrhatjul. Levele 7 m.hosszu, gyümölcse piros. Leveléből kötelet sodornak, gyümölcséből olaj lesz, de még kevésbé kereskednek vele. Magvát a madár eszi. Gyümölcse húsából csúcsa nevü részegítő italt szűrnek, a levele tövében lelvő gyapjut taplünak, sőt noli néven vércsillapítónak kereskedésbe is küldik.

Olajpogácsa

l. Olajgyári hulladékok.

Olajpogácsa-törő

az olajpogácsa finomabbra őrlésére vagy darabosabbá tételére szolgál. A felső, tetszés szerint állítható, tüskés hengerpár alatt egy fogas lap van alkalmazva, melybe egy harmadik tüskés henger fogódzik, ami lehetővé teszi azt, hogy a pogácsák egy munkával finomabbra őröltessenek, ha azonban csupán darabosabbá kellene tördelni a pogácsákat, akkor a fogas lapot ki kell húzni és hátulról betolni a felső hengerpár alá, miáltal a tördelt darabok egyenesen a szitára hullanak. A gép hajtása emberi vagy állati erővel, vagy mótorral történhetik.


Kezdőlap

˙