Oleomargarin

l. Margarin.

Oléron

Charente-Inférieure francia départementhoz tartozó sziget Franciaország Ny-i partja mellett, a Charente torkolatával szembe, 17,178 ha.-nyi területtel, (1891) 17,190 lak. A szárazföldtől a Pertusi de Maumusson nevü csatorna választja el, amely 2500, tengerapadás idejében csak 500 m. széles. Felülete sík; nagy részét homokbuckák és sós mocsarak takarják; többi része termékeny föld, amelyen gabona, zöldség, hüvelyesek és szőllő terem.Fontos foglalkozás még a sófőzés, halászat, halbesózás, szeszégetés, ecetgyártás stb. Legnagyobb helységei: Le Château d'O., (1891.) 3458 lak., hajógyártással, hordókészítéssel, citadellával és St. pierre d'O. 4556 lak., O. szigetről nevezték el ama régi gyüjteményét a tengerészeti jogi szabályoknak, amelyeket Rôles, Jugements v. Lois d'O. néven ismernek.

Olesna

(Ollesna), kisközség Trencsén vármegye csácai j.-ban, (1891) 1517 tót lakossal.

Oleum

(növ.) a. m. olaj; O. amygdalarum, mandolaolaj; O.anisi, ánizsolaj; O. cacao, kákaofa-olaj; O. calami aromatici, kálmos olaj; O. caphoratum, kámforolaj; o. cannabis, kenderolaj; O. carvi, köménymagolaj; O. caruophullorum, l. Szegfűszeg; O cinnamomi, fahéjolaj; O. citri, citromolaj; O. crotonis, krótonolaj; O. de cedro, citromolaj; O. Foeniculi, l. Anizskapor; O. huosciami, beléndfűolaj; O. juniperi, borókaolaj; O. laurinum, babérolaj; O. lavandulae, levendulaolaj; O. lini, lenmagolaj; O. melissai,melisszaolaj; O. methae piperitae, borsosmentaolaj; O. momordicae, balzsamburokolaj; O. myrrhoe, mirhafaolaj; O. olivarum. Olajfaolaj; o. Papveris, mákolaj; O. ricini, ricinusolaj; O. rosarum, rózsaolaj; O. rosmarini, rozmaringolaj; O. sinapis aethereum, l. Mustár; O. spica, levendulaolaj; O. terebinthinae, terpentinolaj; O. terebinhinae redtificatum, terpentin-spiritusz; O. thujae, thujaolaj; O. thumi, kakukfű-olaj; O. valerianae, valeriána-olaj.

Oleum et operam perdidi!

(lat.) a. m. elvesztegettem az olajat s a fáradságot, vagyis: hiába fáradtam. Igy kiált föl Plautus egyik örömleánya (Poenulus, I. 2. 112.), aki hiába cicomázta és kendőzte magát.

Olevano Romano

város Róma (ettől 45 km.-nyire) olasz tartományban, az Apennin Ny-i lejtőjén, (1881) 3814 lak., régi erősség romjaival, antik épületek maradványaival és gyönyörű kilátással.

Olevianus

Gáspár, reformátor, szül. Trierben 1536 aug. 10., megh. Heidelbergában 1587. A gondosan nevelt, kora érett ifju már 14 éves korában Párisba ment a jog tanulmányozására; Orleansban és Bourgesben, hol tanulmányait folytatta, összeköttetésbe lépett az ott titkon tartózkodó reformátusokka. 1557. Trierbe visszatérvén, felhivatott az evangélikus érzületü hivektől, hogy lépjen fel köztük hitszónok gyanánt s ezért 1558. Genfbe ment teologiát tanulni. Itt csakhamar összeköttetésbe lépett Kálvinnal, majd Bullinger Henrikkel, Martyr Péterrel, Beza Tivadarral, Farel Vilmossal. 1559. visszatérvén Trierbe, a tanács általa felsőbb iskolában tanítóul alkalmaztatott s a hit által való megigazulásról nyilvános prédikációt tartván, ezzel határozottan szakított a kat. egyházzal, ami miatt Trierben üldözték. 1560. Heidelbergában a Collegium sapeintiaeben lett tanító; ugyanekkor megnősült s 1561. hotdoktori címet nyert s teologiai tanárrá s a Péter-templom prédikátorává, és későbben udvari prédikátorrá s egyháztanácsossá választották. A pfalzi választófejedelem III. Frigyes és népe a lutheri reformációt a kálvinival cserélvén fel 1560., ezen ügyben, valamint általában a reformáció terjesztésében, főként pedig a heidelbergai káté kidolgozásásban való részvételével szerzett érdemet.

Olfactus

(lat.) a.m. szaglás.

Olga

szent, orosz fejedelemasszony, I. Igor felesége. Férjének 946. történt megöletése után tiz évig kormányozta az országot kiskoru fia helyett. Fia trónralépte után Konstantinápolyba ment, ahol Teofilaktosz patriárka által megkereszteltetett s a keresztségben Ilona nevet nyert. Megh. Kijevben 969. Az oroszik szent gyanánt tisztelik s emlénapját jul. 11. tartják.

Olga-rend

württenbergi érdemrend, melyet Károly király 1871 jun. 27. alapított betegápolási érdemekért. Egy osztálya van; férfiak, nők és leányok egyaránt nyerhetik. Jelvénye ezüst lóherés kereszt, rajta a vörös genfi kereszt, középpajzsa kerek, ezüstből előlapján O. C. monogramm, hátlapján 1870-71. Szalagja fekete, két vörös szélcsíkkal.


Kezdőlap

˙