Omme nimium nocet

(lat.) a. m. a sok a jóból is megárt.

Omne trinum perfectum

(lat.) a. m. minden három tökéletes, három az isten igaza.

Omne vivum ex ovo

(lat.,) a. m. minden élő tojásból (petéből) származik.

Omnia mea mecum porto

(lat. a. m. mindenemet magammal hordom). Eredetileg görögül mondta Bias, a hét görög bölcs egyike (Kr. e. 570 táján), Prienét ostromolták, s valaki csodálkozva kérdezte tőle, hogy gazdag létére miért nem igyekszik kincseit megmenteni.

Omnia vincit amor

(lat.) a.m. mindent legyőz a szerelem. Vergilius Eklogáiból vett idézet.

Omnibusz

(lat., a. m. mindenki számára), oly hitófajta kocsi, melynek szekrényében négy személynél többet elhelyezhetni. Az ülések rendesen a szekrény hosszanti irányában oldalt helyezvék el, de néha a szekrény belsejét fölosztják két részre és az elülsőben két ülést 2-2 vagy 3-3 személyre, a hátsóban pedig hosszanti üléseket alkalmaznak. Van családi és nyilvános közúti közlekedésre való O. Nagyobb O.-nál még a tetőzet közepén is szoktak két sor ülést elhelyezni. A tetőzetre (imperial) könnyü vaslépcsőn juthatni föl.

Omnigráf

(gör.-lat), a londoni Beckertől 1841 föltalált gép; arra szolgál, hogy a betüknek, rajznak a litográfiai kőbe való pontos és egyenletes vésését megkönnyítse.

Omnipotens

(lat.) a. m. mindenható, hatalmu; omnipotentia, mindenhatóság.

Omnipraesentia

(lat.) a. m. mindenütt jelenvalóság.

Omnis

(lat.) a. m. minden, mindenki.


Kezdőlap

˙