Ondóvezeték

(vas deferens), a him ivarszervnek az a részlete, amely az ondószálacskákat a heréktől az ivarnyilásig vagy a közösülő szervig továbbítja.

Onega

l. É-i Oroszország, 398 km. hosszu folyója. A Lacsa-tóból ered, ÉÉK-i folyásában fölveszi a Voloskát, Kemát és Mosát, ÉÉNy-i irányu folyásában pedig a Szuszkont, Texát és Kozsát és a Fehér-tenger legdélibb öblébe torkollik. Vizben bő, de számos a sellője, aminő a birjucsenszkii; ettől lefelé gőzhajók is járnak rajta. - 2. O., az ugyanily nevü járás székhelye Arkhangelsz orosz kormányzóságban, az O. mellett, 5 km.-nyire a torkolatától, 2726 lak., fürészmalommal, fa- és deszkaexporttal hajóiskolával.

Onega-öböl

a Fehér tenger legdélibb öble, 16.387 km2 területtel; partjai csak helyenként emelkedettebbek, mélysége sehol a 80 m.-t tul nem haladja. DNy-i részében sok kis sziget van nagyobbára a partok közelében.

Onega-tó

Európában nagyságra nézve a második édes vizü tó, Olonec orosz kormányzóságban, 35 m.-nyire a Balti-tenger fölött. Hossza 235, legnagyobb szélessége 81, kerülete 1387 km. Területe 9752 km2, amelyből 82 a szigetekre esik. Mélysége igen nagy; átlag 160-200 m-re becsülik, legnagyobb mélysége pedig 600 m. Vizkörnyéke 66,378 km2. ÉNY-i partjain fjordszerü öblei vannak. Számos szigete közül a legnagyobb a Szuisszar (12 km2). Kisebb-nagyobb folyók táplálják, aminök a Vitegra, Ileksza, Megra, Osta stb. Fölös vizét a Szvir viszi a Ladogába. Gazdasági fontossága halakban való bőségében és hajózhatóságában áll. A Vitegra útján összekötöttetésben áll a Mária-csatornarendszerrel. D-i partján a Vitegrából A Szvirbe visz az Onega-csatorna (73 km. hosszu, 17 m széles, 2,13 m. mély, 1818-1851-ig építették). Novembertől május elejéig jég takarja.

Onages

«a hatalmas szavu», Attila fő minisztere. 448. Ellákkal együtt ő fejezte be az akatzirok teljes meghódítását. Éppen akkor tért vissza, midőn a görög udvar követe. Maximinus és Priscus Rhetor Attila udvarába érkezett. Priscus követtudósítása külön is kiemeli ékesszólásásait.

Oneglia

(ejtsd: onellya), város Porto Maurizio (ettől 4 km.-nyire) olasz tartományban, a Genovai-öböl partján, az Impero torkolatánál, vasut mellett, 7433 lak., tengeri fürdővel, bor-, olaj- és gyümölcskereskedéssel. O. Doria András szülővárosa.

Oneida

1. county New-York É.-amerikai államban, 2880 km2 területtel, 120.000 lakossal, Roma és Utica székhelyekkel. - 2. O., község New-York É.-amerikai állam Madison nevü countyjában, az O., illetőleg Erie-csatorna és vasút mellett, 6083 lak., sörgyártással, őrlő- és fürészmalmokkal, gőzgépgyárral; jelentékeny komlótermesztéssel és kereskedéssel. Közelében volt az O.-ról elnevezett, 1846. alapított kommunista-társaság. V. ö. Hepworth Dixon, New America és Communistic societies of the United Statetes.

Oneiromantia

(gör.) a. m. álomjóslás.

Ó-német

a XIX. sz. közepéig a csúcsives (gót) művészetet nevezték igy, amennyiben, legalább Németországban, szerették azt hinni, hogy a csúcsives épitészet germán eredetü. Mióta ez a nézet tathatatlannak bizonyult, a nyers formáju kora-német renaissance butorokat, kivált sörházak berendezését és díszítését szokás O. ízlésünek mondani. A kifejezés a tudományos irodalomban nem használatos.

Oneonta

helység New-York É.-amerikai állam Otsego countyjában, Binghamton és Albany közt a Susquehanna mellett, 6272 lakossal, komlókereskedéssel, lokomotivgyárral.


Kezdőlap

˙