Onera

(lat., az onus szónak többese) a. m. terhek. Innen onerózus jogügylet a. m. visszteherrel járó jogügylet, ellentétben a lukrativ jogügylettel, mely visszteherrel nem jár, milyen p. a tiszta ajándékozás. Éppen ugy privilegium onerosum és privilegium gratuitum, amaz bizonyos ellenszolgáltatásért, emez ingyen adományozott kiváltság.-O. publica a. m. közadók.

Ónérc

l. Ónkő.

Onga

nagyközség Abaúj-Torna vármegye szikszói j.-ban, 1162 magyar lak., vasúti megállója, postahivatala és postatakarékpénztára van.

Ongaresca

(olasz, ejtsd;- eszka), majolika, mély csésze, melynek alacsony talpa van.

Ongarese

(ol., ejtsd- réze). A XVI.-XVII. sz.-ban gyakran használt elnevezése az olyan kisebb keretü tánc-zeneformának, mely a magyarországon már akkor divatozott speciális ritmust igyekezett feltüntetni. Passamezza O. név alatt is előfordult s az időben gyakran lehetett vele az olasz zeneiróknál találkozni. Későbben kiment a divatból, de az O. későbben is, sőt még a mult és a jelen sz.-ban is felirati elnevezésül szolgált szélesebben kidolgozott, magyaros zamatu müformával szemben.

Ongaro

(olasz), igy nevezték Olaszországban a magyar aranyakat s a súlyra s alakra nézve velük azonos olasz vereteket. Ilyenek Livornóban, Retegnóban és Correggióban verettek a XVI. és XVII.sz.-ban. Egy correggiói veret Kamill osztrák hercegtől a madonna képét is átvette a magyar aranyokról.

Ongaro

Ferenc, olasz költő és politikus, l. Dall' Ongaro.

Ongkor

l. Angkor.

Onichia

(gör.), körömágynak gyulladása (l. Köröm), mely többnyire apró sérülésekhez társuló fertőzés eredménye (l. Körömszélke) s a körömágyban keletkező genyedés miatt a köröm tápláltatását tönkre téve, elhalásához és leválásához vezet (l. Körömméreg is). Szifilisnél nem ritkán mint lassu gyulladás jelentkezik, a köröm rendes tápláltatását zavarja, és dudoros megvastagodásokat okoz a köröm, mik idült szifilisre jellegzőknek tartatnak.

Onichomantia

(gör.), jóslás a körmökből; onichomikozis, körömpenészedés.


Kezdőlap

˙