Onopordon

L. (növ.) l. Szamárbogáncs.

Ónos eső

v. ólmos eső, akkor van, ha fagypont alatti hőmérsékletnél megered a finom szitálás. A tulhűtött vizcseppek azonnal megmerednek, mihelyt valamely szilárd testhez érnek, melyek vékony jégréteggel vonnak be.

Ónosjász

(állat) l. Jász.

Ónos máz

l. Faience és Máz.

Ónoxid

az ónnak két oxidját ismerjük. l. Sztannooxid (ónoxdul SnO, barnafekete por, amelyet legegyszerübben ugy készíthetünk, hogy sztannohidroxidot széndioxid-áramban hevítünk. Igen gyenge bázis, savakkal, könnyen elbomló sókká alakul át. A levegőn hevítve sztannioxiddá ég el. A sztannooxidnak megfelelő sztannohidroxid Sn (OH)2 mint fehér csapadék válik le, ha sztannoklorid-oldatot nátriumkarbonát-oldattal elegyítünk. 2. Sztannioxid (óndioxid), a természetben mint kassziterit (l. Ónkő) található. E vegyület az ónnak levegőn való hevítésekor képződik (ónhamu). Legegyszerübben a metaónsavnak hevítése révén állítható elő. Fehér amorf por, mely sósavgáz-áramban hevítve vagy boraxszal összeolvasztva kritályossá válik. A sztannioxid savképző oxid, ezért a savak nem támadják meg, de nátrium- v. káliumhidroxiddal összeolvaszva nátrium- illetve káliumsztannát képződik belőle.

Ónoxidul

l. Ónoxid.

Ónozás

Az első munka a vasedény lecsávázása higított kénsavban, ezt követi lesurlás és vizben való leöblítés, mire a tárgyat a faggyuval betakart olvadt ónba mártják. Rendesen két ónfürdőt használnak: az alap-Ó.-hoz ónólomötvényből a végső munkához pedig szinónból álló fürdőt. Némi fontossága van annak az Ó.-nak is, melyet az iparos fehérforralásnak nevez s rendesen apró réztárgyak Ó.-ára használ. A rézre vékony ónréteg rakódik le, ha azt ónozott rézüstben szemcsés ónból, borkőből és vizből való keverékekben forralják. L. még Bádog.

Ónöntészet

Az ónt leginkább fémformákba öntik, legjobbak a réz s azután az öntöttvas minták, melyek ugy vannak szerkesztve, hogy könnyen összerakhatók és szétszedhetők. Hogy az ón ne tapadjon a forma felszinére, befüstölik vagy bevonják kréta-, agyag- stb. mázzal. Divatos a hézagöntés is (l. o.). Az ónöntő kerüli a bonyolult alakok egy darabból való öntését; inkább több részből önti azokat és ezután összeforrasztja az egyes részeket. Öntenek még gipszbe, palába és homokba is. Az Ó.-nek manapság igen alárendelt jelentősége van, virágzásának ideje a renaissance-korra esik, midőn az u. n. «kannegieszerek» több remekművel gazdagították a műipart. A francia és német mesterektől sok remekmunkát őriznek az egyes muzeumok.

Ónötvények

az iparban legfontosabb ónötvény a bronz (l. o.). Ezután következik a britanniafém (l. o.). A Pewter-fém is ónantimon ötvény, mely 6 rész ónt és l rész antimont tartalmaz, a spiauter pedig, mely névvel iparosaink a cinket is illetik, 100 rész ónból és 17 rész antimonból készül. Az Ashberry-fémben és a minoforban réz is van. Az első 77,8 rész ónból, 19,3 rész antimonból és 2,8 rész rézből, az útóbbi 67,7 rész ónból, 17 rész antimonból, 3,2 rész rézből és 9 rész cinkből áll. Az u. n. csapágyfém. v. fehér fém, melyet csapágyperselyek kiöntésére használnak, ónt, antimont és rezet, v. ónt, ólmot és antimont tartalmaz.. Igen használják a 42% ónból, 42% ólomból és 16 % antimonból való ötvényt. Az u. n. forrasztó ón, mellyel ón- és ólomtárgyakat forrasztanak össze, leginkább 2 rész ólomból és 1 rész ónból áll. Az öntőón sem tiszta ón, hanem ón-ólom-ötvény, mely 1-32 rész ónt és l rész ólmot tartalmaz; az u. n. négybélyeges ón 32 rész ón- és 1 rész ólom-, a hárombélyeges 5 rész ón- és 1 rész ólom- stb. ötvényből áll. Az orgonafém jobbára 10 rész ón- és 4 rész ólom-v. 12 rész ón- és 4 rész ólomötvény.

A tükrök készítésére használatos ónfoncsor (ón és kéneső ötvénye) ugy készül, hogy sík kőlapon kiterítik az ónfoliót és kénesős nemezpamaccsal megdörgölik. Az ón és kadmium igen könnyen olvadó ötvény ád, melynek olvadáspontja (2 rész ón és l rész kadmium, olvad 173,8° C.-nál) ólom és bizmut hozzátételével még lejebb szorítható. Igy a Wood-fém, mely 8 rész ólmot, 4 rész ónt, 15 rész bizmutot és 3 rész kadmiumot tartalmaz, 68° C.-nál, az u. n. Rose-féle fém pedig, mely 8 rész ólmot, 3 rész ónt és 8 rész bizmutot tartalmaz., 95° C.-nál olvad. Van még ezeken kivül több más ónötvény is (jelesen aluminiummal, arannyal, kobalttal, nikollal, stb.), de ezeknek nagyobb ipari fontosságuk nincs.

Ónpácok

l. Pácok.


Kezdőlap

˙