Opodeldok

(Linimentum saponato-camphoratum), kedvelt szer a reumás fájdalmak, duzzanatok enyhítésére és gyógyítására; külsőleg, bedörzsölve alkalmazzák. Lágy, kocsonyás összeállásu, melegben elfolyósodó, fehér, kissé kékesbe játszó szinü, áttetsző, kámforszagu anyag, mely a bőrre dörzsölve, azt enyhén megvörösíti. A Magyar Gyógyszerkönyv szerint 120 g. reszelt legfehérebb szappanból, 500 g. higított borszeszből, 10 g. kámforból, 5-5 g. levendula- és rozmarin-olajból és 20 g. ammonia-oldatból készül. A folyékony O. 120 kámforspirituszból, 360 szappanos borszeszből, 24 ammoniából készül 2 kakukfűoaljjal és 4 rozmarinolajjal.

Opolcsenyije

(orosz), az orosz haderőnek 1847. szervezet része, amely körülbelül a népfelkelésnek felel meg. Ide tartoznak 43 éves korukig mindama hadkötelesek, akik a hadsereg kötelékébe fel nem vétettek vagy onnan elbocsájtattak. A 4 első korosztály az aktiv hadsereg kiegészítésére szolgál.

Opongo

a. m. Obongo (l. o.).

Opopanax

Koch (növ., Opopanax Endl., pánácpasternák v. pánácfű), ernyős kóró, 2-3 faja Európa D-i részén és K-en terem. Az O. Chironium Koch (Chiron centaurusról nevezve) a Doremához hasonló, Kis-Ázsiában terem. Húsos gyökerét megvagdalván, az opopanax v. panax (gummiopopanax) nevű mézga, gyanta szivárog belőle és orvosságnak használják (Herkules gyógyító gyökere).

Opor

Opour, l. Apor.

Opora

(gör.), l. Kánikula.

Oporinus

János (tkp. Herbst), német könyvnyomtató, szül. Baselben 1507 jan. 25., megh. u. o. 1568 jul. 6. Strassburgban tanult, később a szt. Orbánról nevezett luzerni cisztercita-apátságban lett tanító, majd pedig görög egyházi atyák iratainak másolásával foglalkozott Baselben. Paracelsusnál orvostant tanult s követte őt Elzászba. Minthogy azonban Paracelsus nem akará titkaiba beavatni, ott hagyta őt s visszament Baselbe, ahol a görög nyelv tanára lett a főiskolán. 1539. Winter Róbert könyvnyomtatóval nyomdát állított, melynek később egyedüli tulajdonosa lőn.

Ó-Poroszország

(Alt-Preussen) név alatt szerepelnek ama porosz tartományok, melyek már 1815, illetőleg 1806 előtt porosz kormány alatt állottak. Különösen megilleti e név K-i és Ny-i Poroszországot, Pomerániát és Brandenburgot. új-Poroszország (Neu-Preussen) alatt a később hozzájárult tartományokat értik.

Oportet

(lat) a. m. szükséges, kell, kivánatos.

Oporto

l. Porto.


Kezdőlap

˙