Oreid

aranyszinü rézcinkötvény 10-30 századrész cinktartalommal.

Oreithyia

l. Boreas.

Orejonda

l. Orianda.

Orejones

(spanyol) a. m. nagy fülü; igy nevezték a spanyolok az inka törzs tagjait, akik nagy fülönfüggőket viseltek.

Orel

1. a Dnyepr 320 km. hosszu, baloldali mellékfolyója. Poltava és Harkov határán Jefremofka falu közelében ered. Kanyargós folyás után Verhnednyeprovszktól 30 km.-nyire torkollik. Áradásai jelentékenyek.

2. O. (Orlovszkaja gubernija), Oroszország egyik kormányzósága Szmolenszk, Kaluga, Tula, Tambov, Voronezs, Kurszk és Csernigov közt, 46,726 km2 területtel, 2.050,069, 1km2-re 44 lak. A hullámos felület Ny-i része erdős és mocsáros, középső része a legmagasabb és számos vizmosás metszi keresztül-kasul, végre a K-i rész már egészen steppe. A Don vizkörnyékéhez tartozik a Soszna, Szemenka és a Kibilia Sznova; az Okáéhoz az Orlik, az Optukha és Zusa; végre a Dnyepréhez a Deszna a Bolvával és Nerusszával. A körülbelül 100 tó közül az Osszesztrie és Drovianszkoje a legnagyobbak. Az éghajlat kontinentális; az évi középhőmérséklet 4,96; a téli - 8,9°, a nyári 18,95°. A földnek 62%-a szántó, 20%-a pedig erdő. A fő termékek: rosz, búza, zab, kender, cukorrépa és dohány; az állat-, különösen lótenyésztés jelentékeny; fontos foglalkozás még az erdőgazdaság. A gyárak száma 531, a jelentékenyebb iparágak: a szeszégetés, olajpréselés, kötélverés, üveg- és vasúti síngyártás. Járásai: O., Bolkhov, Brjanszk, Dmitrovszk, Jelec, Karacsev, Kromi, Livni, Maloarkhangelszk, Mcenszk, Szjevszk és Trubcsevszk. - 3. O., az ugyanily nevü orosz kormányzóság fővárosa az Orlik és Oka összefolyásánál, vasút mellett, (1890) 78,761 lak., szeszfinomítókkal, sör-, szappan-, dohány-, téglagyártással; összesen mintegy 100 iparteleppel, melyekben több mint 1000 munkás foglalkozik. A részben rendesen épült város legélénkebb utcája a Bolkhovszkája; a nemesség leginkább a Szadovajában lakik. Iskolái és jótékonysági intézetei számosak. Nagyon szép a 10 ha.-nyi területet elfoglaló nyilvános kertje. Itt született Turgenjev.

Orellana

(ejtsd: orelyana) Ferenc de, Pizarro Gonzalo egyik kisérője. Mig Pizarro Ecuador fensíkjára ment és Quito felé vette útját, azalatt O. a Rio Napo folyó irányában indult vissza, mignem a Marańonhoz ért, melyen azután dereglyén hét hónap alatt, veszedelmes utazás után (1540 jan.-aug.) a hatalmas folyam torkolatáig ért. Akkor kapta a Marańon folyó az Amazonas és az O. nevet, mely utóbbi név azonban nemsokára feledésbe ment.

Oremus

(lat.) a. m. könyörögjünk v. imádkozzunk; a kat. egyházban e szavakkal hivja fel a pap a hiveket az isteni tisztelet v. más szertartások alkalmával az imában való részvétre.

Orenburg

1. orosz kormányzóság Perm, Tobolszk, Turgai, Uralszk, Szamara és Ufa közt, 191,176 km2 területtel, amiből 110,676 ázsiai terület; 1.317,135, egy km2-re 7 lak. Egy nagy részét az Ural ágai takarják; a K-i ág az Ilmen, a középső a tulajdonképeni Ural és a Ny-i az Urenga, amelynek részei a Kirkti, Irendik, Guberlinszkije és amelyben a legmagasabb csúszok az Iremel (1547 m.) és a Jaman-tau (1646 m.). Ugyancsak az Urengából ágaznak ki az Obscsej-szirt nevü magaslatok, amelyekben a Kozia Gora (482 m.) a legmagaabb. Az Ural K-i lábánál terjedelmes steppék vabnnak. Vizei az Ural (l. o.) útján a Tobol, az Ob és a Bjelaja útján a Volga vizkörnyékéhez tartoznak. A Tobolba ömlik a Dsil-Kuvar, Ui és Miasz; a Bjelajába a Kana. A Szamara egyenesen a Volgába ömlik. 1500 tava közül a legjelentékenyebbek: az Utkin-Kulat, Szorocsie, Kopilovszkoje és Tauzatkul. Klimája kontinentális; a legnagyobb melet +40,8, a legnagyobb hideg -40,5°. A földnek 34%-a szántó, 37%-a rét és 16%-a erdő. Fő termékek: a búza, rozs és zab, azonkivül árpa és burgonya. Jelentékeny az állattenyésztés. A lovak száma mintegy 600,000, a szarvasmarháké 500,000 és a juhoké meghaladja az 1 milliót. Az ipart 409 ipartelepen űzik és pedig főképen szeszt égetnek, faggyut főznek és bőrt cserzenek. A lakosok tulnyomó része nagyorosz, de vannak nagyobb számmal baskirok, tatárok, teptyárok és vogulok is. Járásai: O., Orszk. Troick, Cselyabiszk és Verhne, Uralszk. V. Ö. Litunovszki, O. kormányzóság egészségtani és topográfiai leirása (oroszul, Moszkva 1878).

2. O., az ugyanily nevü kormányzóság, járás és püspökség székhelye, az Ural jobb partján, a Szakmara torkolata közelében, vasút mellett, (1890) 62,534 lak., 65 iparteleppel, amelyek főképen faggyufőzéssel, gyertya-, öntöttvasáru- és bagarjabőr-készítéssel foglalkoznak. Jelentékeny a belső Ázsiával való cserekereskedés, amelyet főképen a várostól 5 km.-nyire fekvő bazárban (Mienovoi dvor) bonyolítanak le. O.-ot 1735. az Or és Ural összefolyásánál alapították mint várat a kirgizek támadásai ellen; 1743. tették át a mostani helyére. 1862. erődítményeit lerombolták. A Pugacsev-féle fölkelés idején 6 hónapi ostromot állított ki.

Orense

1. Spanyolország tartománya annak ÉNy-i részében Portugália, Pontevedra, Lugo, Leon és Zamora közt, 7093 km2 területtel, (1887) 405,127, 1 km2-re 58 lak. Magas hegyek borítják, amelyek a Montoutóval (1521 m.) a Kantabri-hegyekhez csatlakoznak. A Silen tul a Caberade Manzanedában (a Sierra de Queijában) 1776 m.-re emelkednek; e hegyekhez csatlakoznak a Sierra de San Mamede (1616 m.) a Peńa Trevinca (2021 m.), amelyből kiágazik a Sierra del Eje, azután a Seca (a Peńa Nofreben 1292 m.), a de Larouco (1548 m.), a Raya Seca, do Gerez (1442 m.), a Faro de Avion és a Sierra de la Mua (1248 m.). Ily hegyes és a tengerhez közel eső vidéknek számos a vize. Legszebb folyója a Mińo, a Sil; amabba folyik az Avia, Arbonoya, a Silbe a kanyargós Casoye, a Vivey, a Jares és Navea. A D-i rész a Duero és Lima vizkörnyékéhez tartozik; amabba folyik a Tamega. Az éghajlat a völgyekben, ahol a föld is termékeny, enyhe; a hegyeken zordabb. O. ásványországi kincsekben gazdag, de bányáit nem igen művelik. Ásványvizforrásai O. mellett a burgasi és a Bańos de Molgas. Az állattenyésztés jelentékeny, de az ipar csekély, inkább csak házi ipar. 11 járásra van fölosztva.

2. O., az ugyanily nevü spanyol tartomány és járás fővárosa, püspöki székhely a Mińo balpartján, vasút mellett, (1887) 14,168 lak., lenszövéssel, csokoládé-készítéssel és disznóhús-füstölőkkel; szép- egykoron vár által védett híddal (368 m. hosszu, 5 m. széles, 7 ívvel), régi gót székesegyházzal a XIII. sz.-ból. A város mellett fakadnak a 66-68° meleg sós források, a Las Burgas.

Oreodoxa

Willd. (növ.), l. Királypálma.


Kezdőlap

˙