Ostábla

játék, melyet ketten játszanak a közönséges sakktáblán 12-12 vagy 8-8 különböző szinü kővel; a nyertes az, aki a saját oldaláról, mindig ferde irányban s a fekete tereken haladva, ellenfele oldalán az utolsó sorba jut, amikor király (vagy pap) lesz, s egyszerre több követ is kiüthet.

Ostade

1. Adriaen van, hollandi festő, szül. Harlemben 1610 dec. 10-én, megh. u. o. 1685 ápr. 30. O. a hires hollandi parasztkép-festők között a legnépszerübb, legünnepeltebb. Nagyon sokat festett és valamennyi képén jóízű, ha nem is éppen válogatós humora, erős festői érzéke, jellemző tehetsége nyilatkozik meg. Pályája első részében, mint Brouwer, az erős hatásokat keresi. Ilyen jellegü képei: a Paraszttánc a csapszékben (drezdai képtár); Kártyázó parasztok és parasztasszonyok (1637, Liechtenstein-képtár Bécsben) és a budapesti országos képtárban, hol kitünően van képviselve: Az ízlés (281. sz.); A dorbézolók (287. sz.); A szaglás (291. sz.). A későbbi képeinek finom festői hatása, a mesteri világítás Rembrandtra emlékeztet. Fejlődésének eme tetőpontjáról való képei: A kintornás ember (1640, berlini muzeum); a Tollmetsző (1641, 286. sz.) és a Halkofa (306. sz.) a budapesti országos képtárban; a Paraszttánc (1647); Parasztok verekedése (1656, a müncheni képtárban); Kettecskén (1642) és Paraszttársaság (1661. az amsterdami muzeumban); Lugasban mulató parasztok (1659, casseli képtár); A művész műtermében (1663, drezdai képtár); Falusi iskola (1662, Páris, Louvre); Falusi hangverseny (1665, szt.-pétervári Eremitage) stb. Utolsó idejében festett képei közül a legkitünőbb az Utasok pihenője (1671. amsterdami muzeum). Kitünő rézkarcokat is készített. V. ö. Gaedertz, Adriaen van O. (Lübeck 1869); Bode, A. van O. als Zeichner und Maler (Bécs 1881); Van de Wiele, Les frees van O. (Páris 1894); Wessely, Adriaen v. O. Verzeichniss seiner Original-Radirungen etc. (Hamburg 1888); Lemcke, a Dohme-féle Kunst und Künstler-ben.

2. O. Isack van, hollandi festő, az előbbinek öccse, szül. Haarlemben 1621 jun. 2., megh. u. o. 1649 okt. 16. Bár fiatalon halt meg, mégis mintegy 100 képet hagyott hátra. Bátyjának volt tanítványa és főleg annak a szabad ég alatt végbemenő falusi jelentetit fejlesztette tovább. Jól van képviselve a berlini muzeumban, a müncheni és drezdai képtárban, a párisi Louvreban, a szt.-pétervári Eremitageban, az amsterdami és rotterdami muzeumban stb., a budapesit országos képtárban a Disznótort (1642., 282. sz.) és a Kandallónál melegedőket ábrázoló (1640., 292. sz.) két szép képévével; de legjobban az angol nemzeti képtárban és angol magángyüjteményekben. V. ö. Van de Wiele, Les freres van O. (Páris 1894).

Ostara

(angolszász Eostre), némelyek szerint germán mitologiai nőalak, még pedig a hajnal és kora tavasz istennője, akinek neve a husvét nevében (német Ostern) is fenmaradt volna. újabban kétségbe vonják, hogy ez istennő hite megvolt s O. alakját a tudósok kombinációjának mondják.

Oštarije

1. O., község Lika-Krbava vármeye gospici j.-ban (1891) 1415 horvát lak. - 2. O., politikai község Modrus-Fiume vármegye ogulini j.-ban (1891) 2323 horvát-szerb lak.

Oste

145 km. hosszu mellékfolyója az alsó Elbének Hannoverában; Bremervörde fölött hajózhatóvá lesz és Nauhaus alatt torkollik. Bremervörde fölött kiágazik belőle a 16 km. hosszu O.-Hamme-csatorna és összeköti a Weserrel.

Ostende

város és hires tengeri fürdő Nyugat-Flandria belga tartományban, Brugesbe, Gandba, Nieuportba és Dunquerquebe vezető csatorna és vasút mellett, (1891) 24,668 lak. vászon-, vitorla-vászonszövéssel, dohánygyártással, hajóépítéssel, halászattal és osztrigatenyésztéssel; élénk kereskedéssel. Doverrel rendes gőzhajójáratok kötik össze. A legszebb hőtelek és a fényesen berendezett gyógyterem a tengerpart mellett állanak. 1601-04. a spanyolok ostromolták, mig végre a hollandi őrség megadta magát. 1865. erődítményeit lerombolták.

Osten-Sacken

l. Sacken.

Ostensibilis

(lat.) a. m. kimutatható.

Ostensio

(lat.) a. m. kézzelfogható kimutatás; ostensiv, kézzelfoghatóan.

Ostensorium

(lat.) a. m. mostrancia (l. o.).


Kezdőlap

˙