Parallelizmus

(gör.) a. m. párhuzam, összehasonlítás. A retorikában és poétikában több műnek vagy szakasznak egybehasonlító szembeállítása (l. Párhuzamos helyek). A héber költészetben sajátos vonása az u. n. P. membrorum, azaz az egy gondolatot kifejező két vagy három mondatnak tartalmi és gyakran alaki hasonlósága. P. Csöpögjön tanításom mint eső, Hulljon szeliden mint harmat, szavam, stb. Mózes. A gondolatnak ily párhuzamos kifejezése (3-4 változatban is) számos nép ősköltészetének sajátsága s megvolt az áltáji népek: törökök, finnek költészetében, valamint a mi népköltésünkben is. L. Gondolatritmus.

Parallel körök

l. Egyenközi körök és Gömb.

Parallelogramma

(gör.), a. m. egyenközény. L. Négyszög.

Paralogia

(gör.) a. m. észellenesség, tévedés; paralogizmus, l. Hibás következtetés.

Paralysis

l. Hűdés; P. progressiva, l. Hűdéses butaság. P. bulbaris, l. Bulbáris hűdés.

Paramagnetizmus

l. Diamagnetizmus.

Paramaribo

(azelőtt Új-Middelburg), Németalföldi Gujana fővárosa a Surinam balpartján, 26 km.-nyire a torkolatától, 29 131 lak., cukorfinomítással, biztos kikötővel, amelybe egész 6 m. mély járatu hajók bármikor beevezhetnek. Az export fő cikkei: a cukor (1893. 3,5 millió kg.), kákaó, rum, melassz és kaucsuk; a bevitelé: rizs, élelmi szerek frissen és konzervek alakjában, szeszes italok és arany. A holland módra épített és tisztán tartott város kiválóbb épületei a kormányzó palota a nagy téren (het plein), a folyó mellett a Zeelendia erősség, a vámház, a ref., luth. és kat. templom.

Paramatta

város, l. Parramatta.

Paramenta

(lat., vestes sacrae is), a kat. egyházban gyüjtőneve az isteni tiszteletnél használt ruházatnak, mely e célra külön megáldatik.

Parameros

spanyol elnevezése az olyan fensíkoknak, melyeknek határai meredek hegyszakadékokból állanak. Ilyen p. a P. de Reinosa (Santander tartomány) és P. de Molina (Guadalajara tartomány).


Kezdőlap

˙