Pasto

város Kolumbiában, Cauca departementóban, a P. vulkán (4264 m.) alján, termékeny fensíkon 2544 m.-nyi magasban, mintegy 10 000 lak., akik nagyobbára mezőgazdasággal és állattenyésztéssel, azonkivül gyapjuszövetek és lakkozott fatárgyak készítésével foglalkoznak.

Pastor

(állat), l. Seregély.

Pastorale

(ol., franc. pastourelle), olyan jellegü zenedarab, mely a pásztori idillikus életet és dalvilágot eszményíti; különösen a XVII-XVIII. sz.-ban divatozott az olasz és francia udvarok s magasabb körökben. A világi zene terén ma is elterjedt szerepet játszik a «Pastoral» címelnevezés. Beethoven pedig egyik legszebb szimfoniáját (a negyediket) «Pastoral-szimfoniának» nevezte el. A hasonló hangulatu kisebb keretü zeneművek pastorelle vagy pastorello címet viselnek. Az orgona-regiszterek közt is szerepel pastorita címen. L. még Pastourelle.

Pastoralis theologia

l. Lelkipásztorkodástan.

Pastoso

(olasz) a. m. tésztás; P.-nak mondják az olyan képet, melyre a szinek vastagon vannak felrakva.

Pastoureaux

(franc., ejtsd: paszturó) a. m. pásztorok. 1261. Franciaországban támadt keresztes mozgalom, melynek tagjai a pásztorok sorából verődtek össze és melynek élén állítólag egy magyar ember (Maître de Hongrie) állott. Ez utóbbi azt hirdette magáról, hogy Szűz Máriától kapott megbizást, hogy gyüjtse össze a pásztorokat és szabadítsa meg azok segélyével a Szentföldet. Ezer meg ezer ember gyülekezett a hosszu szakállas, sovány, öreg mester körül, Pikardiától kezdve Orléansig. De a tömeg egyszerre garázda módra pusztítani kezdett, a vezér pedig a papok ellen kelt ki; e miatt a világi és egyházi hatalom kezet fogott a gyülevész had ellen és széllyel űzte a kereszteseket. A magyar mestert pedig, kiről azt hiresztelték, hogy az egyiptomi szultán ügynöke, megölték. V. ö. Pauler, A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt (II. köt., 312. és 681. old.).

Pastourelle

(franc., provencei: pastorela, pastoreta a. m. pásztorleány, pásztordal), a régi provencei és francia irodalomban egy lovag és egy pásztornő szerelmi kettőséből álló, tehát dialogszerü lirai költemény, tágabb értelemben pedig a pásztoréletből vett jelenetet ábrázoló ének. A P. sokszor művészi formával és a nyelv természetes bájával tünik ki, de olykor édeskés hangba csap.

Pastrana

Julia, mexikói nő, az u. n. hipertrichozisz (l. o.) egyik legkiválóbb példánya. P. Budapesten is járt s a városligetben mutogatták.

Pastu

(többese: pak taneh), az afghánok nemzeti neve; l. Afghanisztán.

Pasuruan

(Pasolroan), residentie Jáva németalföldi sziget legkeletibb részében, 5307 km2 területtel, (1891) 949 070 lak. Számos rajta a hegy, amelyek közt több vulkán (Szemeru 3703 m.) is van. A földje termékeny; főbb termékei: cukor, kávé, dohány és indigó. Fővárosa P., élénk forgalmu tengeri kikötő, vasút mellett, 24 366 (486 európai) lakossal.


Kezdőlap

˙