Péage

(franc., ejtsd: péázs) a. m. hídpénz, vám. Droit de péage: vámilleték. A vasutak, egyes vonalszakaszok avagy állomások közös használatának szabályozása végett péage-szerződést kötnek, melynek lényeges részét a fizetendő illeték megállapítása képezi. Ez illetékeket különböző alapokon állapítják meg, p. a nyilt vonalrész hasznáaltáért a rajta átfutott tengelyek avagy vonatok száma alapján fizetnek. Pályaudvarok közös használatakor szokásos, hogy az újabban betorkolló vasút a közös szolgálat céljaira használt építkezésekbe tőke-kamatjainak egy részét fizeti és a közös szolgálat költségeit ugyancsak befutott kocsi tengelyszáma stb. alapján viseli. Különösen szokásos a közös használat Angolországban, hol gyakran igen hosszu vonalakat három, sőt négy társulat is közösen használ vonatai számára, továbbá Franciaországban, hol a keskeny vágányu vasutak sínpárait a nagy vasút sinei közé fekteti, stb. A vonalak közös használatának rendezése minden állammal törvényhozói intézkedéseket idézett elő. E kérdés az utóbbi időben nálunk is nagyon nagy szerepet játszik, amennyiben a helyi érdekü vasutak a különböző szomszédos vasutak állomásaiba torkolnak. Ha a két vasút között egyezség nem jönne létre, a kereskedelemügyi miniszter dönt.

Peake-csónak

l. Mentőcsónak.

Peak of Derby

(ejtsd: pík-), 50 km. hosszu és 35 km. széles hegyes vidék, a Pennine-lánc egy része Derby angol grófságban, Ashborne és Glossop közt. A Derwent öntözi; festői hegyszakadékok, időszaki források és cseppkőbarlangok láthatók benne. Legmagasabb csúcsa Kinderscout vagy The Peak (604 m.).

Pearl-River

(Gyöngyfolyó), 480 km. hosszu folyó Misszisszippi államban, mely Jacksonig dél-keleti, onnan a Mexikói-öbölig déli irányban folyik.

Pebal

Lipót, osztrák kémikus, szül. Sekkauban 1826 szept. 29., laboránsa boszuból meggyilkolta Grazban 1887 febr. 17. Tanulmányainak befejezése után 1856. Lembergben, 1865. pedig Grazban volt egyetemi tanár. A grazi egyetem mintaszerü kémiai laboratoriuma az ő felügyelete alatt készült. Több dolgozata jelent meg az euklorinról, az alklóros savról stb. és ezenkivül több laboratoriumi eszközt is szerkesztett. 1862. közölte ama felfedezését, melyet később Than is igazolt, hogy az ammoniumklorid magas hőmérsékleten sósavra és ammoniákra disszociál.

Pebble-powder

l. Lőpor.

Pecari

(állat), l. Pekari.

Peccatum

(lat.) a. m. bűn, vétek.

Pecci

XIII. Leo pápa családi neve, l. Leo (13).

Pecco-tea

l. Tea.


Kezdőlap

˙