Piatra máre

l. Kőhavas.

Piatti

l. Cinelli.

Piauhy

a Brazilia Egyesült-Államok egyike Maranhao, Ceara, Pernambuco, Bahia és az Atlanti-oceán közt, 301 797 km2 területtel, (1888) 266 933 lak. Felülete nagyobbára alacsony fensíkokból áll, amelyeket alacsony fákból álló gyér erdők takarnak és kanyargós völgyteknők választanak el egymástól. Összes folyói a Parnahibába ömlenek; köztük a legfontosabbak: az Urusszu (200 km.), a Gurgueio (475), a P. (400), a Poti (360 km.) és a Rio Longa. Éghajlata aránylag száraz. a földmívelés igen primitiv; fő termékei a pamut, cukornád, kávé, kukorica és dohány. A fő foglalkozás azonban a szarvasmarha- és lótenyésztés. A főváros Therezina a Poti torkolata közelében, 225 km.-nyire a tengertől, mintegy 10 000 lak., liceummal, szarvasmarha- és pamutkereskedéssel. Az egyedüli kikötő: Parnahiba.

Piave

213 km. hosszu parti folyó É.-Olaszországban. A Nori-Alpokban a Paralbán ered; mindjárt kezdetben 12 glecserpatakot vesz föl; átfolyik Belluno tartományon, fölveszi az Anzicát, Boritót, a Rait, Ardót, Cordevolét; azután áttör az Alpok utolsó kiágazásain, átlép Trevico tartományon, DK-en folyik a velencei síkságon és Cortellazzonál az Adriai-tengerbe torkollik. Pederobbánál és Nervesánál jobbra egy-egy ág szakad ki belőle, amelyek Trevisónál a Silével egyesülnek és P. vecchia néven Velence és Cortellazzo közt torkolnak.

Piazza

(ol., ejtsd: -eca) a. m. tér, piac, kereskedelmi piac.

Piazza Armerina

(közönséges Chiazza), az ugyanily nevü járás és püspökség székhelye Caltanissetta sziciliai tartományban a Muratio mellett, (1881) 19 590 lak., nagy szőllő- és olajfaültetvényekkel. Székesegyháza és régi citadellája a város fölötti dombon állanak. A városon kivül van a Szt.-András-templom XV. sz.-beli freskókkal.

Piazzetta

(ol., ejtsd: -ccetta) a. m. kis piac, terecske; Velencében P.-nak hivják a Szt. Márk-tér melletti kis teret közvetlenül a Canal Grande mentén.

Piazzi

(ejtsd: -cci) József, olasz csillagász, szül. Ponteban (Veltlin) 1746 jul. 16., megh. Nápolyban 1826 jul. 22. A papi pályára lépett, de már 1781. az asztronomia s felsőbb matematika tanára Palermóban, utóbb az u. n. alapított csillagvizsgáló igazgatója 1817-ig. Ez évben P. Szicilia mindkét csillagvizsgáló intézetének főigazgatója lett a Nápolyba költözött. Igen szorgalmas s szerencsés megfigyelő, felfedezője az első Ceres nevet nyert apró bolygónak. Legfontosabb csillagászati műve több mint 7500 álló csillag helyzetét tartalmazó katalogusa Praecip. stellatum inerrantium positiones med. etv. ex observ. 1792-1813 (Palermo 1814), mely pontosság dolgában eléggé megközelíti a hires Bradley-féle katalogust.

Pic

(franc., ejtsd: pik) a. m. hegycsúcs.

Pica

(állat) a. m. szarka.


Kezdőlap

˙