Pinneberg

az ugyanily nevü járás székhelye Schleswig porosz kerületben, 15 km.-nyire Altonától, vasút mellett, (1890) 3777 lak., vasöntéssel, lószőrszövéssel és gépgyárral.

Pinnipedia

(állat), l. Úszólábu emlősök.

Pino

von Friedenthal Félix báró, osztrák államférfiu, szül. Bécsben 1826 okt. 14., régi lombárd nemes családból. Tanulmányai befejezése után állami szolgálatba lépett s 1861-68. mint tartományi delegátus működött Bellunóban és Trevisóban, majd kerületi kapitány volt Badenben és Görzben. 1871. kinevezték tartományi elnökké Bukovinába s 1874 Triestbe; 1879. pedig Felső-Ausztriában helytartó s végre 1881 Taaffe kabinetjében kereskedelmi miniszter lett. Ez utóbbi minőségében nagy tevékenységet fejtett ki a magán vasutak államosítása, a postatakarékpénztárak felállítása s az ipartörvény körül, s ezenfelül több cseh kereskedelmi kemerában a cseh elemet juttatta érvényre a német fölött. Rendezetlen pénzügyi viszonyai miatt kétes elemekkel lépett érintkezésbe, amit ellenfelei a parlamentben is szemére lobbantottak, mire 1886. hivatalából elbocsáttatott. Ezután egynehány évig Bukovinában szerepelt, mint helytartó, mely állásáról azonban mindinkább súlyosbodó szembaja miatt 1890. kénytelen volt megválni s az állami szolgálatból is végképen kilépni.

Pinolin

a. m. gyántaolaj (l. o.).

Pinolit

(ásv.), l. Magnezit.

Pinos

Isla de (Fenyősziget), spanyol sziget a Ny.-Indiákon, Kubától D-re, 1266 km2 területtel, 2000 lak.; korallzátonyoktól övezett mocsaras partjait mangrove-erdők födik. Fővárosa Nueva Gerona az É-i parton, belsejében Santa Fé mellett meleg ásványos források fakadnak. Virágzó földmívelés, baromtenyésztés és halászat; kiviteli cikkek: akassufa, cukor, kávé és kitünő dohány.

Pins

Ile des (ejtsd: il de pen, a. m. fenyősziget), francia sziget Új-Kaledóniától DK-re; szirtek veszik körül és hegyes; a kat. misszionáriusok fő állomása, 160 km2 területén 635 lak., szandálfa-kereskedéssel.

Pinszk

az ugyanily nevü járás székhelye Minszk orosz kormányzóságban, a Pina és vasút mellett, (1890) 32 408 lak., bőr-, különösen bagarjabőr-készítéssel, stearin- és szivargyárral; élénk kereskedéssel, amelynek fő cikkei: gabona, só, bőr, len, faggyu, gyapju és dohány. Kijevvel rendes gőzhajóösszeköttetésben áll.

Pint

(a lat. pinctus a. m. megjelzett szótól, olasz pinta, franc. pinte, angol pint), különböző nagyságu ürmérték; nálunk folyadékokra egy P. két itce vagy négy meszely volt = 1,415 liter, harminckét P. volt egy akó; régebben 16 P.-et számítottak egy köbölre is. Németországban 1,069 litertől 2 literig ingadozott a P. Mint gabonamérték ugyancsak Németországban egy mérőre 4-16 P.-et vettek.

Pinta

a. m. mal de los pintos (l. o.).


Kezdőlap

˙