Quiquerec

Nándor, horvát festő, szül. Budán 1845., megh. Zágrábban 1893. A festészetet Velencében tanulta. Montenegrói férfia az 1896. évi ezredéves kiállításon is figyelmet keltett.

Quirica

panamai bőrbetegség.

Quirinál

(Quirinalis collis), a régi Róma hét halmának egyike, mely a Capitoliumtól ÉK-re feküdt, l. Róma (régi).

Quirinus

(vagy a szabin curis a. m. lándsa szótól, v. Cures városától, Festus szerint a Koiranos [a. m. király] szótól), eredetileg csupán mitologiai melléknév, mellyel az ókori Rómában Mars istent, mint lándsavetőt illették. Később aztán különválasztották és mint ilyen egybeforrt a szabinok és rómaiak hitregéjének és ősmondájának egy-egy alakával. Igy lett Q. a szabinoknál Medius Fidiusnak, Cures alapítójának atyja; a rómaiaknál maga az istenné magasztosult Romulus, kinek mint Q.-nak felesége Hora vagy Horta, az ifjuság insteasszonya. Lassankint tisztelete Rómában nagy erőre kap, van egy külön papja (Flamen Quirinalis), külön oltárai a róla elnevezett hegyen (Mons Quirinalis) és kapunál (porta Collina, utóbb Quirinalis), nemkülönben külön ünnepsége (Quirinalia, febr. 17.), melyet állítólag Numa alapított, s melyen Q. papja szent kenettel illette az istennek felajánlott fegyvereket. Egyébiránt Q. később is előfordul melléknévként, még pedig mint Janus és Octavianus mellékneve.

Quiris

és quirites, l. Hasta és Romulus.

Quiritium jus

l. Jus.

Qui s'excuse s'accuse

(franc., ejtsd: ki szekszkűz szakűz) a. m. aki védi magát, az vádolja magát.

Quisisana

(ol., ejtsd: kvi-szi-szána) a. m. itt mindenki meggyógyul; gyakori elnevezése az olasz klimatikus gyógyhelyeknek, s a rajtuk épült vendéglőknek és gyógyintézeteknek stb. Legismertebb az olasz király ilyen nevü villája, mely Castellamare (l. o.) di Stabia mellett van, és Capri szigetén egy vendéglő, melyben Spielhagen ily címü regényét irta.

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?

(lat.), Daries Joakim György felállította kategoriák: Ki? Mit? Hol? Mily eszközök által? Miért? Mikép? Mikor?

Quisquis praesumitur bonus, donec probetur contrarium

s ennek kiegészítése; in dubiis pro reo respondendum (lat.). a. m. mindenkit az ellenkezőnek bebizonyításáig jónak (bűntelennek) kell tartani és a kétség esetében a vádlott javára kell dönteni.


Kezdőlap

˙