R. Br.

l. Br. és Brown (8).

Re.

a latin recipe (vedd) rövidítése.

Rehb.

ritkábban Rbch., Rchb. vagy Reichb., latin növénynév után Reichenbach H. G. L. (l. o.), Rchb. fil. pedig Reichenbach H. G. L. (l. o.), Rchb. fil. pedig Reichenbach H. G. nevének rövidítése.

Re

a zenében l. Arezzói szótagok.

Ile de (Radis insula), Charente-Inférieure francia départementhoz tartozó sziget, amely a szárazföldtől 3 km-nyire van; É-on Pertuis Breton, D-en a Pertuis d'Antioche nevű tengerrészek határolják. Területe 7389 ha., lakóinak száma (1891) 15,376. Két szélesebb részét, a Saint-Martin és Ars félszigeteket keskeny földszoros fűzi egymáshoz. A DK-it homokzátonyok és szőlőültetvények takarják; az ÉNy-i rész kopár és rajta csak legelők vannak. A lakosok halászattal, hajózással, osztrigatenyésztéssel, bortermesztéssel és kereskedéssel foglalkoznak. Fő helye St.-Martin de Ré, az É-i parton, 2765 lak., erődítményekkel, amelyek Vauban korából valók. La Rochellelel rendes gőzhajóösszeköttetést tart fenn.

Reactio

l. Ellenhatás és Reakció.

Reade

(ejtsd: ríd) Károly, angol író, született Ipsden-House-ban 1814. jún. 8., megh. Londonban 1884. ápr. 11. Oxfordban és Lincolnban tanult s 1843. ügyvéd lett, de mivel a praxisa nemigen jövedelmezett, csakhamar az irodalomhoz fordult s különösen a színpad számára írt. Leginkább barátjával, Taylor Tamással együtt dolgozott, Masks and faces (1854) című darabjuknak volt a legnagyobb sikere. R. nevét It is never too late to mend (3 köt., London 1856) című regénye tett ismeretessé; írta még White lies (uo. 1858); Hard cash (uo. 1863); Zolának L'Assommoir c. regényéből a Drink c. drámát készítette.

Reader

l. Lecturer.

Reading

(ejtsd: redding), 1. Berks angol grófság székhelye a Kennett mellett, annak Temzébe való torkollása fölött, vasút mellett, (1891) 60,054 lak., vitorlavászon-, zsákvászon-, bársony-, selyemszalagszövéssel, vasöntéssel, bőrcserzéssel, kétszersült-gyárral és élénk kereskedéssel; számos templommal, aminő a St.-Mary, St.-Lawrence, Greyfriars; az I. Henrik által 1121-ben alapított bence-kolostor romjaival, - 2. R., Berks county székhelye Pennsylvania É.-amerikai államban, a Schuylkill folyó, Union-csatorna és vasutak mellett, (1890) 58 661 lak. A legfontosabb iparág a vasipar éspedig vasöntés, gép-, srófgyártás, a hengerművek, vaskályhakészítés stb. Jelentékeny még a kalap-, szivar-, bőr-, papiros- és sörgyártás, továbbá van gyapjú-, pamutszövése és üveghutája. Fontos a kereskedelme is, különösen fával. A város középpontja a Penn's square. Itt van a Stewart-academy.

Reagens

l. Kémlelő szer.


Kezdőlap

˙