Requena

(ejtsd: rekenya), az ugyanily nevü járás székhelye Valencia (ettől 60 km.-nyire) spanyol tartományban, a Sierra de Aledua lábánál, a R. bal partján, vasút mellett, (1887) 14 457 lak., selyem- és bársonyszövéssel. 10 km.-nyire két ásványvizforrással.

Requetes

(franc., ejtsd: röket) a. m. kérvény, l. még Maîtres des requetes.

Requiem

(lat.), a tisztító helyen szenvedő lelkekért fekete szinü miseruhában mondott szent mise vagyis gyászmise. R.-nek nevezik, mivel e szóval kezdődik (R. aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis a. m. adj nekik Uram örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik). A gyászmisében elmaradnak az örömet kifejező részek, mint a gloria és credo; az ita missa est helyett azt mondja a pap; Requiescant in pace (nyugodjanak békében); a mise végén a népre adni szokott áldás elmarad, minthogy a pap a szent miséből nyert áldást a meghaltakra alkalmazza. A gyászmisét néha a templomban felállított ravatal mellett szokta követni egy szertartás, melyet liberának (l. o.) neveznek. A gyászmisék ünnepélyességének emelésére vannak R.-nak nevezett egyházi komoly zeneművek is. Ilyenek Palestrina, Asola és Pitoni, Mozart és Cherubini, Berlioz, Lachner, Brahms, Kiel és Verdi művei.

Requiescant in pace

l. Reqiem.

Requietorium

(lat.) a. m. nyugalomhely, sír.

Requirál

(lat.) a. m. igényel, követel, sürget. - Requisitio, requisitoria, megkeresés (l. o.).

Res

(lat.) a. m. dolog; jogilag különálló, tért elfoglaló tárgy, mely nem személy. Res accessoria, mellék dolog (l. o.); res dubia, kétséges dolog; res extra commercium, l. Forgalmon kivüli dolgok; res judicata, jogérvényes döntvény, l. Jogerő; res litigiosa, pörös ügy; res mobilis, ingóság, res immobilis, ingatlan; res nullius, uratlan dolog; res publica, közügy, állam, köztársaság (l. o.); res sacrae, egyházi dolgok (l. o.); res universitatis, város, törvényhatóság tulajdonában levő dolgok.

Rés

szakadás a várakat övező falon v. gáton, melyet a támadó ütegeivel v. aknák alkalmazásával csinál. A rés célja a támadó gyalogságnak a várba való hatolásra utat nyitni, l. még Lőrés. - Rés, hajózási műnyelven minden a hajón vagy annak felszerelési tárgyain levő keskeny kis nyilás, mely többnyire kötelek, láncok átbujtatására szolgál. P. láncrés, csigakorongrés stb.

Resaca

(spany.), sajátságos hullámmozgás a baszk kikötőkben, különösen a széles és mély bejárattal biró san-sebastiani öbölben; lassan mozgó (álló) hullámokból áll, melyek néha a hajók horgonyláncait szétszakítják.

Resad

másként Mohammed-R. effendi, a kijelölt török trónörökös, Abdul-Hamid szultán öccse, szül. Konstantinápolyban 1844 nov. 3-án. Mióta elmebeteg bátyját Muradot 1876 aug. 31. trónjától megfosztották, R. szerepel mint prezumptiv trónörökös.


Kezdőlap

˙