Rheinstein

kastély Koblenz porosz kerület St.-Goar nevü járásában, a Rajna bal partján, Assmannshausennel szemben, 80 m.-nyire a Rajna fölött, szép gyüjteményekkel. A Rajna vidékének ezen egyik legszebb kastélyáról 1279. történik először említés. A rajnai városi szövetség azonban mint rablóvárat feldúlta. Később a mainzi érsekek vámszedőhellyé tették. Frigyes porosz herceg a várromot megvette s 1825-29-ig újra felépítette.

Rheita Schyrlaeus

Mária de, kapucinus szerzetes, fizikus és csillagász. Eredeti neve Schyrl volt, de ezt latinizált alakban használta. Született Csehországban, 1597., megh. Ravennában 1660. Nevét Rheit csehországi kolostortól vette. Coppernicus ellenében új világrendszert állított fel, melyet Oculus Enoch et Eliae, sive radius sidereomysticus (Antwerpen 1645) c. művében leir. E műben irja le R. az ő találmányát, a terresztrikus teleszkópot négy lencsével, és használja először az objektiv és okulár kifejezést a teleszkóp tárgy- és szemlencséjének megjelölésére.

Rhenanus Beatus

(tkp. Bild; Rhenanusnak nevezte magát, mert családja Rheinauból származott), német humanista, szül. Schlettstadtban 1485., megh. egy utazás alkalmával Strassburgban 1547 jul. 20-án. Tanulmányait Párisban végezte, mire Strassburgban, Baselben és (1526 óta) Schlettstadtban élt. Kiváló kritikai tehetség, mely főleg az ókori irók romlott szövegének javításában érvényesült. Számos római irót adott ki, jelesül: különösen Velleius Paterculust (1520), Tacitust (1533) ésLiviust (1535). Történeti fő műve: Rerum Germanicarum libri tres (1531) nemzeti szellemű és tudományos becsü munka. Életét megirták Sturm János, a hires strassburgi rektor (1551) és Horawitz Adalbert (1872); levelezéseit kiadták: Horawitz és Hartfelder Károly (1886).

Rhense

(Rhens, Rense), falu Koblenz porosz kerületben, a Rajna és vasút mellett, (1890) 1550 lak., régies külsejü házakkal, ásványvizforrással, amelynek vizét szétküldik (1894-ben 3,5 millió korsót). 1338. a német választó-fejedelmek itt hozták azon határozatukat, amely szerint a német választott király a pápa koronázása nélkül is császárnak tekintendő és nem szorul a pápa megerősítésére.

Rhenus

a Rajna folyó latin neve.

Rhesos

trák király, aki mint az ostromlottak szövetségese vett részt a trójai háboruban. A görögök mindjárt az első éjjelen, melyet Trója falai alatt töltöttek, megrohanták R.-t, őt magát megölték, lovait pedig elrabolták. Euripides tragédiát irt róla.

Rheum

L. (növ.), l. Rebarbara.

Rheuma

rheumatismus, l. Csúz.

Rhexit

l. Robbanó szerek.

Rheydt

város Düsseldorf porosz kerületben, 4 km.-nyire Gladbachtól, a Niers és vasút mellett, (1890) 26 830 lak., selyem- és bársonyszövéssel, pamutfonással és szövéssel, vasöntéssel és gépgyártással.


Kezdőlap

˙