Rothfeld

Sámuel, hirlapiró, szül. Petrovácon 1857. Tanulmányait Bécsben és Párizsban végezte. Több drámát irt, a többi közt az Affaire Thorn-Thilo címüt (Bécs, Wallishauser 1880), melynek a Zichy-Ferraris-féle halálos párbaj-ügyből kifolyólag a párbaj-ellenes tendenciát vette alapjául. 1888. haza került, mint a párisi Agence Havas képviselője, amelyet ő vett rá, hogy Budapesten állandó képviselőséget állítson. Egy politikai tanulmánya is jelent meg e címmel: Tisza, seine Partei, und seine Gegner (München, Cotta 1889). Van magyar fordítása is. Közben bécsi lapok, különösen a Neues Wiener Tagblett budapesti levelezője volt, később a Budapesten megjelenő Neues Politisches Volksblatt tulajdonosa és főszerkesztője. Most a Pester Lloyd vezércikk-irója és a bécsi Pllitische Correspondenz képviselője.

Rothiere

(ejtsd: rotier, La Rothiere), falu Aube francia départementban, Bar-sur-Aube és rienne között, ismeretes a 1814 febr. 1. I. Napoleon és Blücher közt vívott csatáról. A veszteség mindkét részen mintegy 4000-4000 ember volt. A franciák ágyuik nagy részét is elvesztették.

Roth-Kostelez

város Neustadt an der Mettau cseh kerületi kapitányságban, vasút mellett, (1890) 3204 cseh lak., vászon- és pamutszövőkkel és kelmefestőkkel.

Rothkrepf

Mátray Gábor (l. o.) családi neve.

Rothschild

századunk leggazdagabb bankháza, melynek megalapítója R. Mayer Anzelm, szül. majnai Frankfurtban 1743., megh. 1812 szept. 19-én. Mint egyszerü izraelita szülők gyermeke, a rabbipályára készült, de nemsokára megmásította szándékát és Hannoverben egy bankházba lépett. Frankfurtba visszatérve, önálló váltóüzletet nyitott, melyet szorgalma és tehetsége nemsokára felvirágoztatott. 1801. I. Vilmos, Hessen választófejedelme kinevezte udvari ágenssé. Az első nagyobb üzletet, 10 millió tallérnyi kölcsönt, a dán udvarral kötötte 1802. Midőn a választó-fejedelem 1806. a franciák elől menekülni volt kénytelen, privát vagyonát R.-ra bizta, aki azt, nem minden veszedelem nélkül, híven megőrizte R.-öt leányt és öt fiut hagyott hátra: a legidősebbik frankfurti háznak vezetését vette át, a többi négy Bécsben, Párisban, Londonban és Nápolyban alapított bankházat. Mindegyik önállóan működött ugyan, de azért mindannyian szoros összeköttetésben állottak a frankfurti M. A. v. R. u. Söhne fő céggel. Náthán kivételével, az osztrák császártól mindannyian nemesi rangot kaptak (1815), 1822. pedig osztrák bárói rangot nyertek. A család tagjai közül említendők: Mayer Anzelm, szül. 1773 jun. 12. és meghalt gyermektelenül 1855 dec. 6-án. 1813. átvette a frankfurti házat és 1820. bajor konzullá és udvari bankárrá lett. Unokaöccse Károly (szül. 1820. aug. 5., megh. 1886 okt.16.) a frankfurti ház feje és a porosz urakházának élethossziglani tagja lőn. - Salamon, szül. 1774 szept. 9., megh. 1855 jul. 27-én. 126. megalapította a S. M. v. R. nevü bankházat Bécsben, melyet fia, Anzelm Salamon (szül. 1803 jan. 29., megh. 1874 jul. 27.), azóta pedig ennek fia Albert (szül. 1844 okt. 29.), a bécsi bankház jelenlegi tulajdonosa vett át. Albert neje, Bettina bárónő 1892. halt meg. E házasságból 7 gyermek született. - Náthán, szül. 1777 szept. 16., meghalt Frankfurtban 1836 jul. 18. Új bankházat nyitott N. M. R. név alatt Manchesterben 1798.,melyet 1813. Londoban helyezett át. Az ugyanabban az évben kitört pénzügyi krizis idejében nagy szolgálatokat tett az angol kormánynak és kereskedővilágnak, ami tekintélyét nagyban növelte. 1822-ben osztrák főkonzul lett Londonban. Ez az állás a londoni házzal együtt legidősebb fiára, Lionelre szállott (szül. 1808 nov. 22., megh. 1879 jun. 3.). Ennek fia Nathaniel, szül. 1840 nov. 8., az alsóház tagja, baronet, 1885 óta pedig peer. - Károly, szül. 1788 ápr. 24., megh. Nápolyban 1855 márc. 10. Bankháza 1820. nyilt meg Nápolyban. Ilyen nevü fia a frankfurti ház feje lőn (l. fent). - Jakab (James), szül. 1792 máj. 15-én, megh. 1868 nov. 15. Bankházát Freres R. név alatt 1812. nyitotta meg Párisban; 1822. osztrák főkonzullá nevezték ki. 1830. a 30 milliós, 1831. a 120 milliós, 1832. a 150 milliós, 1844. pedig a 200 milliós francia kölcsönt bonyolította le, mire Lajos Fülöp a becsületrend főtisztjévé nevezte ki. Üzletét Alfonz nevü fia vette át, aki 1827 febr. 1. született.

Rothwell

város York angol grófságban, West-Ridingban, (1891) 6205 lak., gyapjuiparral és szénbányákkal.

Rotolo

v. rottolo, 1. súly Törökországban és Afrika É-i partjain; Konstantinápolyban 564 g., Egyiptomban 445 g. (a törvényes 455 g.), Abissziniában 311 g., Zomáliban 16 levantei tallér súlyu = 449 g., Arábiában 319 g., Tripoliszban 495 g., Tuniszban 506-639 g., Marokkóban 508-537 g. - 2. A biborosok évi jövedelme a közösből (rotulus).

Rotomagus

Rouen latin neve.

Rotrou

(ejtsd: -tru) János de, francia drámairó, szül. Dreuxben 1609 aug. 21., megh. u. o. 1650 jun. 28. Már 19 éves korában sikert ért el két drámájával, mi Richelieut arra birta, hogy R.-t vígjátéktanácsába fölvegye. Corneille és a kalsszicizmus tanulmányozása megnemesítette R. naturalizmusát, kinek legjobb drámái: Saint Genest (1646); Polyeucte, Venceslas (1647) és Cosroes (1649). Műveit Viollet-le-Duc (Oeuvres, Páris 1820-22) és Hémon (R., Théâtre choisi, u. o. 1883) adta ki.

Rotte

(német), a katonaságnál két, régebben több egymás mögött álló katona.


Kezdőlap

˙