Röder

a Fekete-Elster 82 km. hosszu baloldali mellékfolyója. Bautzen szász kerületi kapitányságban ered, a Sibyllenstein nevü hegyen és Esterwerda és Liebenwerda közt 2 ágban (Kis- és Nagy-R.) torkollik.

Rödön

(Riedlingsdorf), kisközség Vas vármegye felsőőri j.-ban, (1891) 1584 német lakossal, vasúti állomással, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Rőf

régebbi hosszmérték szövetekre, melynek hosszát a kar hosszuságától vették. Az osztrák R., mely Magyarországban is használatos volt, igenközel = 78 cm., a bajor R. = 83,3, a porosz R. = 66,7, a svájci R. = 60, a dán R. = 62,8, a svéd R. = 59,4, a norvég R. = 62,75 cm. Ezek mellett igen használatos volt a brabanti R. közel 69 cm. hosszal.

Röfögő halak

általában mindazok a halak, amelyek sajátságos, a röfögésre többé-kevésbbé emlékeztető hangot tudnak adni. E hangokat nem hangszalagok rezgése, hanem hangüregek kiürülése okozza. Ilyenek első sorban a Trigla-fajok, a Dactylopterus s több mások.

Rőfös szakállu

1. Hétsing szakállu.

Rög

1. Hant.

Rögaprítók

rögtörők, 1. Henger és Hengerlés.

Rögesedés

(növ.), 1. Elrögesedés.

Rögeszme

téves eszme, mely kimutatható ok nélkül az öntudatban jelentkezik s ehlyességéről az illető egyén erősen meg van győződve. Szoros értelemben R.-n elmebeli zavarral és evvel kapcsolatos agybántalommal összeköttetésben álló olyan állapotot értünk, mely bizonyos hamis itéletek alkotására ellenállhatatlan kényszerrel vezet, ugy hogy a birálat elől a beteg, többnyire indulatosan, elzárkózik. A R. többnyire a betegnek saját személyére vonatkozik és annak viszonyát az őt környező világgal szemben hamis szinben tünteti fel és idült és fokozott alakjában a téves eszmék egész rendszerévé növekszik, amely alakban, majdnem kivétel nélkül, gyógyíthatatlanná válik. A puszta tévedésen és megszokáson alapuló nem kóros R. többnyire külső tárgyra (p. a perpetuum mobile feltalálásának lehetőségére stb.) vonatkozik és a R.-nek ez a formája csak annyiból hátráltatja a szellemi képességet, amennyiben az illetőt más gondolatoktól és érdekektől elvonja. L. még Monománia.

Rögszita

l. Malmok.


Kezdőlap

˙