Rymanov

község Sanok galicia kerületi kapitányságban, vasút mellett, (1890) 3704 lakossal, naftafinomítóval, petroleum-, fa-, gabonakereskedéssel, jelentékeny marhavásárokkal, fafaragóiskolával.

Rynsburgiak

l. Kollegiánsok.

Ryswijk

Rijswijk (ejtsd: raizvaik), falu D.-Holland németalföldi tartományban, 3 km.-nyire Hágától, a Delft-csatorna és vasút mellett, (1893) 2968 lakossal. Ismeretes azon békekötésről, amelyet itt egy kastélyban 1697 szept. 20. megkötöttek és amely XIV. Lajos Anglia, Németalföld, a német birodalom, Lotaia és Szavója ellen viselt 9 évig tartó háborujának vetett véget. E szerint XIV. Lajos a Kataloniában, a spanyol Németalföldön tett hódításairól, nehány helységet kivéve, lemondott, és III. Vilmost Nagy-Britannia és Irország királyául elismerte. A német császár és birodalom 1697 okt. 30. járult e békéhez, amely szerint Strassburgot és az elzászi helységeket kivéve, az elhódított városokat visszakapta. Ugyancsak visszakapta birtokait a lotaiai herceg is, csak Saarlouis és Longwy maradt a franciák kezében. V. ö. Notes et documents sur la paix de R. (Lille 1895).

Rzeszow

(ejtsd: rzsezsov), az ugyanily nevü galiciai kerületi kapitányság székhelye a Wisloka és vasút mellett, (1890) 11 953 lengyel lak., lenszövéssel, pipakészítéssel és Galicia legnagyobb lóvásáraival, a Lubomirski hercegek tulajdonát tevő kastéllyal, többféle iskolával.

Rzewuski

(ejtsd: rzsevuszki) Henrik, lengyel iró, szül. Slawutában (Volhinia) 1791 máj. 3., megh. czudnowói birtokán (Sitomir kormányzóságban) 1866 febr. 26. Első műve: Severin Soplica úr nevezetes dolgai (Páris 1839, 4 kötet, átdolgozva Vilna 1844 és 1845) feltünést keltett. Később R. a varsói orosz kormány szolgálatában a reakcionárius Dziennik Warszawski c. lapot adta ki. Regényei közül említendők: Listopad (Varsó 1845); Pazzlotowlosy (Az aranyhaju apród); Zamek Krakowski (A krakói vár). Jarosz Bejla álnév alatt Erkölcsi vegyesek c. könyvet is irt. Halála után jelent meg Próbki historyczne (Művelődéstörténelmi kisérletek, 1868) c. munkája.

Ržiha

(ejtsd: rzsiha) Ferenc, osztrák mérnök, szül. Hainspachban (Csehország) 1831 márc. 28. Prágában tanult, s a Semmering- és a Karszt-vasút építésénél gyakorlatilag kiképezte magát. Egy új alagút-építési rendszert is talált fel. 1871-74. több cseh vasutat épített és főmérnök lett a kereskedelmi minisztériumban; 1876. a bécsi technikai főiskola tanárává hivták meg. Művei: Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst (2 köt., Berlin 1872); Die neue Tunnelbaumethode in Eisen (u. o. 1864); Der englische Einschnittsbetrieb (u. o. 1872); Die Bedeutung des Hafens von Triest für Österreich (2. kiad. Bécs 1873); Eisenbahnunter- und -oberbau (3 köt., u. o. 1877).

Rzsev

az ugyanily nevü járás székhelye Tver orosz kormányzóságban, a Volga mindkét partján, vasút mellett, (1894) 30 584 lak., kötélgyártással, folyami kikötővel és élénk kereskedéssel.

 

 

 

S, s

a magyar abécének huszonhatodik, a latinnak 19-ik betüje, mint rövidítés S. v. s = 1/2 (semis); továbbá kéziratokon, emlékeken stb. a. m. Sextus, sive, sacer, sanctus, semissis, senatus, signum, signavit, spes, securitas, salutem, az orvosi recipéken a. m. sumatur, vagy signetur.

S

(hang), a foghangok gazdag osztályába tartozó mássalhangzó, még pedig zöngétlen (kemény) réshang (a megfelelő zöngés vagy lágy hang a zs); l. Hangok. Német jegye sch, angol -sh, francia ch, lengyel, sz stb. Hogy magyarul pusztán s betüvel jelöljük, az fontos a magyar helyesirás történetére nézve. L. Helyesirás.

S

mint pénzverdei jegy régi osztrák pénzeken a. m. Szomolnok.


Kezdőlap

˙