Sagenit

l. Rutil.

Ságh

József, iró, zenetanár, szül. Pesten 1852. A 70-es években ő adta ki az első magyar zenészeti lexikont. 1882. alapította az országos zenetanárok egyesületét, melynek tiz évnél tovább volt buzgó és tevékeny elnök-igazgatója. 1885. a Zenelapot szerkesztette s adta ki. 1888-90-ig mint az országos magyar daláregyesület vezértitkára fejtett ki buzgó tevékenységet s ugyanazon évben mint az Erkel Ferenc 50 éves jubileumára alakult országos nagybizottság jegyzője volt. Irodalmi és zenészeti érdemeiért arany érdemkeresztet kapott.

Sághegy

(Ság) 1. magában álló bazalt-kúphegy Vas vármegye keleti részében, a Kemenes-alján, 291 m. magas, Kis-Cell fölött emelkedik. Kitünő bor terem rajta. - 2. S., trachithegy Hont vármegyében Szobb mellett;m nagy kőbányáiból leginkább Budapestre szállítják a kockakövet.

Sághy

Gyula jogtudós, szül. Edelényben (Borsod) 1844 máj. 8-án. Középiskoláit Egerben és Esztergomban tanulta; a jogot a budapesti egyetemen és Heidelbergában hallgatta; 1866. ügyvédi vizsgálatot tett, 1868. győri jogakadémiai tanár, 1870. pesti egyetemi rendkivüli tanár, 1872-ben rendes tanár lett. 1884. képviselővé választották Dunaszerdahelyen, 1892. és 1896. a nemzeti párt programmjával a somorjai kerületben. Több jogi dolgozatot tett közzé. Terjedelmesebb munkái. A római ősalkotmány (Pest 1871); A kötelmi jogról.

Sági

János, helyesebb családi neve Cseleji Jánosnak (l. o.).

Saginaw

(ejtsd: szegginau), az ugyanily nevü counthy (2184 km2 ter., 64 000 lak.) fővárosi Michigan É.-amerikai államban, a S. folyó bal partján, 25 km.-nyire a Huron-tó S. nevü öble fölött, vasút mellett, (1890) 46 322 lak., jelentékeny fa- és sókereskedéssel, fürészmalmokkal, butorgyártással. V. ö. History of S. (Chicago 1881).

Saginszerü

(növ., Alutaceus) a. m. bőrszinü sárga, fehéres sárga, de a felszinre is vonatkozik, mint sűrü és apró repedésekkel elválasztott kiemelkedések, p. az Umbillicaria pustulata zuzmón.

Sági prépostság

a prémontreieké volt s a mai Ipolyságon(Hont)Márton bán, a Hung-Pázmán-nemzetség tagja, alapította. A XII. sz.-ban már hiteles hely volt. 1776. Mária Terézia az akkor felállított rozsnyói és besztercebányai püspökségek káptalanai közt osztotta meg jövedelmét. A prépostság címét a király most is adományozza.

Sagittaria

L. (növ.), l. Nyílfű.

Sagittarii

(lat.), l. Ijász - S. equites, l. Hipotoxoták.


Kezdőlap

˙