Salvi

Giovanni Battista, l. Sassoferrato.

Salvia

L. (növ.), l. Zsálya.

Salviati

Antal, olasz mozaikművész és iparos, szül. Vicenzában 1846., megh. Velencében 1890 jan. 25. A jogot a padovai és bécsi egyetemen végezte és ügyvédi pályára lépett. Egy római utazás, ahol alkalma volt a középkornak hires mozaikműveit szemlélni és George Sand Les maitres mosaistes c. könyvének olvasása ébresztette benne a gondolatot, újra életbe hivni ezt a hajdan oly hires művészetet. Murano szigetén gyárat alapított, s művei az 1862-iki londoni világkiállításon feltünést keltettek. Gyárával iskolát kötött össze, ahonnét tehetséges művészek kerültek ki. S. azonfelül a velencei hires poharak művészetét újította fel a középkori gyártási módszer szerint és 1867. egy részvénytársaságot alapított, melynek tiz éven át igazgatója volt. Legnevezetesebb munkái és restaurálásai: a westminsteri apátság, a windsori kápolna, a londoni Szt.-Pál-székesegyház, a párisi nagy opera előcsarnoka, a velencei Szt.-Márk-templom, a londoni South-Kensington muzeum, a linzi templom, az erfurti székesegyház, a washingtoni parlament-épület, a Villa Pringsheim Berlinben és kiválólag az Aix-de-Chapelle székesegyházának restaurálása.

Salvini

Tamás, olasz szinész, szül. Milanóban 1829 jan. 1-én. Előbb a nápolyi Compagnia Reale tagja volt, azután Domeniconi társulatához ment. 1849. részt vett Róma védelmében s ekkor börtönbe került. Később Párisban lépett fel és rendkivüli sikert aratott. 1864-67. a firenzeiek társaságában játszott. Majd társulatot szervezett s ezzel körútra kelt. Madridban, Barcelonában, Lisszabonban, Londonban, Berlinben, Bécsben, Budapesten lépett fel, sőt átment É.-Amerikába is, és mindenütt nagy sikert aratott. Legkiválóbb szerepei voltak: Macbeth, othello, Romeo. - Fia Gusztáv épp oly kiváló szinész mint apja. 1896 okt. Budapesten játszott.

Salvinia

Mich. (növ.) l. Rucaöröm.

Salvino degli Armati

l. Degli Armati.

Salvis omissis

(lat.) a. m. kihagyások kikötésével.

Salvo errore et omissione

(lat., rövidítve s. e. et o., tévedések és kihagyások lehetőségével), gyakori záró megjegyzés folyószámlákon. Salvi errore calculi, számítási hiba lehetőségével.

Salvo honore

(lat.) a. m. a kellő tisztelet épségben tartásával.

Salvo jure

(lat.) a. m. jogfentartással.


Kezdőlap

˙