Sauve qui peut

(franc., ejtsd: szóv ki pö) a. m. meneküljön, aki tud.

Sauveterre

Vausse de, l. Causse.

Sav

l. Savak.

Sav.

latin állatnevek után Savigny Mária Gyula Cézár Lelorgne de, francia zoologus (1777-1851) nevének rövidítése. S. elkisérte 1798. Bonaparteot Egyiptomba; irta a következő műveket: Mémoires sur les animaux sans vertebres (Páris 1816, 2 köt.); Description de l'Égypte (u. o. 1809-1828, 10 köt.).

Savage

(ejtsd: szeveds) Rikárd, angol költő, szül. Londonban 1696 jan. 16., megh. Bristolban 1743 aug. 1. Macclesfield grófnő törvénytelen gyermeke révén, egy szegény asszonyhoz adták nevelőbe. Cipészinasként élt és mikor nevelőatyja halálakor megtudta származását, hiába kérte anyját, hogy fiául elismerje. Egy ízben civakodás közben Sinclair Jakabot annyira megsebezte, hogy ez meghalt, amiért is halálra itélték, de anyja akarata ellenére a királyné megkegyelmezett neki. S. kicsapongó életet élt s az adósok börtönében halt meg. Nagy képzelőerőről és eredetiségről tanuskodnak: The wanderer és The bastard c. költeményei. Művei: Works, Londonban (1775, 2 köt.) jelentek meg. S. életét Gutzkow K. szomorujátékká dolgozta föl. V. ö. Döring, R. S. (Jena 1840).

Savage-Island

l. Niue.

Savak

általában véve olyan vegyületek, amelyek bázisokat telíteni képesek és velök sókat képeznek. Szerkezetüket illetőleg a S. nem egyebek, mint negativ (nem fémes) gyököknek hidroxil (OH) vegyületei. Kivételt képeznek e tekintetben a haloid gyökök (klór, brom, jód, fluor), mert ezeknek nemcsak hidroxil-, hanem hidrogénvegyületeik is S. A S:-at rendszerint négy csoportba szokás osztani: 1. Haloid S., a haloid elemeknek hidrogénnel képezett vegyületei, u. m. sósav Hcl; bromhidrogénsav Hbr; jódhidrogénsav HJ; fluorhidrogénsav Hfl. - 2. Amfid S., amelyekben az egyik alkotó rész valamelyik amfid elem (oxigén, kén, szelén, tellur); ilyen amfid S. tehát a kénsav H2SO4; Szelénsav H2SeO4; tellursav H2TeO4; salétromsav HNO3; bórsav H3BO3; foszforsav H3PO4; kovasav H2SiO4; arzénsav H2AsO4; antinonsav H3SbO4 stb. - 3. Szulfo-S., amelyek oxigén helyett ként tartalmaznak, p. szulfoarzénsav H4AsS4; szulfoantimonsav H4SbS4. - 4. Karbon- v. organikus S., amelyekben szén (C) fordul elő. Ez utóbbiaknak a száma a legnagyobb; ilyenek p. az ecetsav H(C2H3O2); oxálsav H2C2O4); borkősav H2(C4H4O6) stb. A három első csoportot ásvány-S.-nak is szokták nevezni. A különféle S. vizben részint oldódnak, részint vizben oldhatatlanok (p. sztearinsav, olajsav). A vizben oldható S. maró, savanyú ízüek és a kék lakmusz oldatát megvörösítik. Valamennyi savnak közös sajátsága, hogy bázisokkal (l. o.) összehozva cserebomlás révén viz és valamiféle só képződik belőlük. A különböző S. a közélet szempontjából is igen fontos vegyületek, mert közülök nagyon sokat használnak az iparban (p. sósav, kénsav, salétromsav), az orvosi gyakorlatban (p. foszforsav, szalicilsav), a háztartásban (p. ecetsav, citromsav) stb. L. még Szulfokarbonsavak.

Savannah

(ejtsd: szevenne), 1. Georgia É.-amerikai állam 720 km. hosszu folyója. A tugaloo és Keowee összefolyásából ered, D.-Carolina felől határul szolgál és 18 km.-nyire S. várostól az Atlanti-oceánba torkollik. - 2. S., Chatham county székhelye és kikötőváros Georgina É.-amerikai államban, a S. partján, 18 km.-nyire a torkolatától, vasutak mellett, (1890) 43 189 lak., akik közt 20 000 szines bőrü; vasúti vagon-, mesterséges trágya-, vasgyárral és malmokkal (ipartermékek értéke 1890-ben 4 560 000 dollár); igen élén exportkereskedéssel, amelynek fő cikkei: pamut (csak New-Orleans szállít többet), fa, rizs és hajófelszerelések. A rendesen épült és számos squareral meg parkkal (köztük a Forsyth-park a legszebb) díszített város legélénkebb utcái a Bay-street, Congress- és Bull-street. Jelentékenyebb épületei a tornyos City Hall, a County Court House, a presbiterianus templom, a r. kat. székesegyház, a Hodgson Hall könyvtárral és a Georgia Historical Society gyüjteményeivel és a Telfair Academy kép- és egyéb gyüjteményekkel. A Johnson-squareon van Greene generálisnak szobra, a madison-squareon a Jasper-emlék, a Monterey-squareon a Pulaski-emlék és a Parade Groundon a konfederáltak hadi emléke. S.-t 1733. Oglethorpe generális alapította. 1778. dec. 29. elfoglalták az angolok, de 1782 jul. 4. az É.-amerikaiak visszafoglalták. 1864 dec. Sherman elvette a konfederáltaktól.

Savanyu humusz

l. Humusz.

Savanyukút

fürdő, l. Pecsenyéd.


Kezdőlap

˙