Savanyu sók

l. Sók.

Savanyu széna

általában a tónedvességben szenvedő rétről származó, kevésbbé értékes széna, mely különböző savanyu füveket (sás, káka, szittyó) gyapjufű stb.) és zsurlókat tartalmaz nagyobb mennyiségben, ennélfogva csekély táperejü s inkább csak lovaknak való. L. Rét.

Savanyuviz

l. Ásványvizek.

Savaria

ókori város és gyarmat Pannoniában, l. Sabaria; most Szombathely (l. o.).

Savart

(ejtsd: szavár) Félix, francia fizikus, szül. Mézieresben 1791 jul. 30., megh. Párisban 1841 márc. 16. Eleintén tábori orvos volt, azután gyakorló orvos Strassburgban, majd a fizika tanára egy párisi magániskolán, végre a fizika tanára egy párisi magániskolán, végre a fizikai szertár őre a College de Franceon. Főkép akusztikára, az emberi hangra és hallásra vonatkozó vizsgálatokkal foglalkozott. Szerkesztett húros hangszereket, melyeknek hosszukás trapézalaku szekrényük volt és melyek hangerősségre nézve, több szakértő nyilatkozata szerint, a legjobb olasz hegedükkel versenyeztek. Ezeket tárgyalja: Mémoire relatif a la construction des instruments a cordes et a archet (Am. chim.-phys. XII. 1819) címü értekezésében. S. vizsgálta még a hangok hallhatóságának határát is, és két tőle szerkesztett készülékkel a hallhatóság felső határát 24 000 rezgésnél találta. Később azonban Despretz még 33 000 rezgést is hallott.

Savary

(ejtsd: szavari), 1. Anna János Mária René, rovigói herceg, francia tábornok, szül. Marcqban (Ardennes) 1774 ápr. 26., megh. 1833 jun. 2-án. 1790. lépett a hadseregbe s Custine, Pichegru és Moreau alatt mint kapitány és később mint őrnagy vett részt a rajnai hadjáratokban. Mint Desaix segédtisztje részt vett az egyiptomi expedicióban s Egyiptomból visszatérve, küzdött a marengói csatában, mire Bonaparte dandártábornokká nevezte ki. 1802. az első konzul a titkos rendőrség vezetését bizta rá. Ebben az állásban nagy buzgóságot és szolgalelküséget tanusított. Elnöke volt a hadi törvényszéknek, mely Enghien herceget halálra itélte. 1807. mint az 5. hadtest parancsnoka az eylaui ütközet után födözte Varsót s Osztrolenkánál az oroszok fölött győzelmet aratott. A friedlandi csata után Napoleon rovigói herceggé s Kelet-Poroszország kormányzójává nevezte ki. 1810-14-ig mint rendőrminiszter működött. Napoleon visszatérése után Elba szigetéről pairré és a csendőrség parancsnokává neveztetett ki s midőn a 100 napos uralomnak vége lett, ő is követni akarta a bukott császárt Szt.-Ilona szigetére, de az angolok Maltába vitték, honnan S. 1816 ápr. Szmirnába menekült. Innen 1817. Ausztriába s 1819. Párisba ment s önként jelentkezett a törvényszék előtt, hogy az Enghien herceg kivégeztetése miatt ellene emelt vádakra feleljen. Felmentvén, régi méltóságát és címeit visszanyerte mire 1823-ban Rómába távozott. A juliusi forradalom után Lajos Fülöp 1831 dec. 1. az algeriai hadsereg főparancsnokává nevezte ki. Emlékiratai (Mémoires, Páris 1828, 2 köt.) kora történelmének nem egy pontjára világot vetnek.

2. S. Félix, francia csillagász és geodéta, szül. Párisban 1797 okt. 4., megh. Estagelben 1841 jul. 15. A műegyetemen tanár volt Párisban és csillagász az obszervatoriumon. Ő volt az első, ki a kettős csillagok pályáját számította a Newton-féle nehézségi törvény feltevése alapján. Erről értekezik Sur la determination des orbites que décrivent autour de leur centre de gravité deux étoiles tres rapprochées l'une de l'autre (Páris 1827).

Save

(ejtsd: szav), 148 km. hosszu baloldali mellékfolyója a Garonnenek D-i Franciaországban. Hautes-Pyrénées départementban Capverntől K-re, 658 m.-nyi magasban ered, átfolyik ÉK-i irányban Haute-Garonneon és Gersen, s Grenadenál, 33 km.-nyire Toulouse alatt torkollik.

Savenay

(ejtsd: szavnej), város Loire-Inférieure francia départementban, a Bretagneban, 18 km.-nyire St.-Naziretől, vasút mellett, (1891) 3272 lak. Ismeretes azon ütközetről, amelyben 1793 dec. 22. Westermann, Kléber és Marceau vezérek a vendégeiket teljesen megverték és ellentálló képességüket megtörték.

Saverdun

(ejtsd: szavrdön), város Ariege francia départementban, az Ariege és vasút mellett, (1891) 3456 lak., vaskohókkal, acél-, fogó- és ráspolygyártással. S. főhelye volt Foix grófságnak, későbben a hugenottáknak. Itt született XII. Benedek pápa. V. ö. Barniere-Flavy, Histoire de la ville de S. (Toulouse 1891).

Saverne

l. Zabern.


Kezdőlap

˙