Serbet

vagy sorbet, sörbet (arab) a. m. ital, hűsítő ital. L. Gránátalmafa és Meggyfa.

Serboro

sziget, l. Sierra Leone.

Sérc

(Sirc, Gschiss), kisközség Sopron vármegye kismartoni j.-ban, (1891) 1335 német lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. Közelében jelentékeny kőbányák vannak.

Sercegő üszök

(Gangraena emphysematosa, Charbon symptomatique), kérődzőknek, kiválóan szarvasmarháknak, rendszerint halálos megbetegedése, mely rövid ideig (néhány napig) tart, magas lázzal és a test körülirt tájékának megduzzadásával jár; e daganat helyén a szövetek szétesnek és gázbuborékokat tartalmaznak, miért is kézzel megnyomva, recsegés, sercegés érezhető, innen az elnevezés. Okozója egy Feser és Bollinger által felfedezett középnagyságu anaerob bacillus, mely egyik végén spórát fejleszt. 1/2-3 éves szarvasmarhák a betegségre leghajlamosabbak, mig fiatalabbak és öregebbek kevésbbé fogékonyak. Kivételesen a S. ellen mentesíthetők; az ojtóanyag S.-ben elhullott állatok izmainak és izomnedvének hosszasabb hevítése által készül. Mesterségesen mentesített állatok ivadékai szintén mentesek S. ellen. Hazánkban a S. az 1895. év folyamán hat vármegyében észleltetett és pedig főleg Erdélyben, de a homokos Alföldön is, p. Pest vármegyében; ezenkivül főleg Bajorországban, Svájcban, Ausztriában és Franciaországban fordul elő.

Serchio

(ejtsd: szerkio), az ókorban Auser, folyó Toscanában. Massa e Carrara olasz tartományban az etruszk Apennin D-i lejtőjén ered, átfolyik a festői Garfagnana nevü völgyön, öntözi Lucca és Pisa tartományokat és az Arno-torkolattól É-ra a Liguriai-tengerbe ömlik. Azelőtt Pisánál az Arnóba folyt, amellyel most csatorna köti össze. A Garfagnana-völgyben van Olaszország egyik legfestőibb fekvésü helye Castelnuovo, 4748 lakossal.

Sercial

l. Madeirabor.

Serdobol

(Sordovala, Sortavala), város Wiborg finn tartományban (län), a Ladoga-tó É-i végében, vasút mellett, (1894) 1364 lak., fakereskedéssel, történelem-etnográfiai muzeummal; közelében nagy gránit- és márványbányákkal.

Serdülési elmezavar

l. Moral Insanity.

Serdült

l. Életkor.

Serédy

-család, a fejérvármegyei Serédből származó régi nemesi család. Nevezetesebb tagjai: Gáspár (I.) mint I. Ferdinánd király hű embere 1528. elfoglalta János királytól Likava s Trencsén várát, 1530. Egert. Szolgálataiért roppant nagy birtokokat nyert. 1542. pedig Erdély püspökévé lett. Meghalt 1553 márc. 1. - György, kassai főkapitány, 1550-ben Sáros vármegye főispánja, a kincstártól zálogul kapta a szentgyörgyi és bazini uradalmat. Meghalt 1557. - Gáspár (II.), zászlós úr, 1563. jelen volt Miksa király megkoronáztatásán. - Erdélyben görcsöni István nagy szerepet vitt I. Rákóczi György fejedelem korában. 1638. Kraszna vármegye fősipánjává és fejedelmi tanácsossá lett, 1642. Törökországba ment követül, hogy II. Rákóczi Györgynek előzetes megválasztatását megerősíttesse. 1644 jun. részt vett a nádorral folytatott békealkudozásokban. II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratai alatt 1657 jan. Rhédey Ferenccel és Barcsay Ákossal együtt helytartóvá lett. Megh. 1657. - Benedek, 1659. krasznai főispán, részt vett Wesselényi összeesküvésében, de 1671 szept. 18. a királytól kegyelmet nyert. 1698. mint Közép-Szolnok vármegye főispánja és az erdélyi királyi tábla ülnöke jelen volt a fehérvári országgyülésen. - Zsófia, az előbbinek lánya, előbb Rhédey Ferencnek második, utóbb 1722 óta I. Andrássy István kuruc generálisnak felesége, Andrássy Gyula gróf magyar miniszterelnök dédapja, akit Jókai A lőcsei fehér asszony címü regényében szerepeltet. S. Zsófia volt ugyanis az a hires lőcsei szépség, aki az alatt, mig 1710-11. Löffelholz három hónapon keresztül lövette Lőcse várát, a várfalon levő titkos ajtó kulcsát kézre kerítette s a labancokat a városba bocsátotta, mely esemény a mai napig egy ajtóra lefestve látható a lőcsei Probstner-kertben, azzal a kalitkával együtt, amelyben a dühös kurucok az asszonyt bezárva tartották. Mumiaszerü hullája az Andrássyak krasznahorkai várában üvegkoporsóban a vártemplomban mai napig látható.


Kezdőlap

˙