Situatio

(lat.) a. m. helyzet, viszony, állapot; az építészetben a. m. helyszinrajz (l. o.); szituál, elhelyez.

Situla

anyagból vagy fémből készült öblös edény, melyet az egyiptomiak és a görögök vizmerítésre használtak. L. az ábrát.

[ÁBRA] Situla

Situs perversus viscerum

(lat.), a zsigereknek a rendessel ellenkező, azaz oly elhelyezése a testben, hogy a normális fekvésnek tükörképe származik. Ezen S. többnyire (90 %) ugy a mellüri, mint a hasüri szervekre, ritkábban (10 %) csak a hasüri szervekre vonatkozik. Férfiaknál sokkal gyakoribb, mint nőknél. A S.-t mutató egyének legnagyobb része jobbkezű, s funkcionális zavar csakis akkor származik, ha - ami különben ritka - egyes szervek fejlődési rendellenességével párosul.

Situs transversus

l. Dextrokardia.

Sit venia verbo

(lat.) a. m. bocsássanak meg a szónak; bocsánat a szóért; hogy szómmal ne vétsek.

Sium

L. (növ.), l. Békakorsó, Cukorgyökér, Ninsigyökér és Alkalmazkodás.

Siva

v. más néven Mahádéva, azaz nagy isten, a hindu szent háromság (Brahma, Visnu, S.) egyik isteni alakja. A mostani hinduk többsége S. imádóihoz, az u. n. saivák-hoz tartozik. S. a romboló, de egyúttal megtisztító növelő erő személyesítője. Jelképe a férfierőt jelképező Phallus, szanszkrit néven Lingam (l. o.). Kultusza kicsapongó szertartásaival nagyban hozzájárul az erkölcstelenség terjesztéséhez. Neje Parvati (l. o.), kit Durgának és Kálinak is neveznek. Rendesen három szemmel s háromágu szigonnyal kezében ábrázolják. S. a brahmanizmus istenei közé tartozik, a védakorban még nem volt ismeretes. Valószinüleg a rettenetes Rudra isten és a tűzisten Agni tulajdonságainak egyesítéséből származik. V. ö. Muir, Original Sanskrit texts (London 1873); Wurm, Geschichte der indischen Religion (Basel 1873); Oldenberg, Die Religion des Veda (Berlin 1894).

Sivabrada

(Sibra), kis fürdő Szepes vármegyében, Szepesváralja közelében; több kénes, meszes savanyuvizforrása van, melyeket fürdésre használnak. A vendégek részére 10 lakó- és 11 fürdőszoba van. Leginkább vérhiányos bajok ellen használják. Tulajdonosa a szepesi káptalan.

Sivatag

az olyan terület, mely éghajlatának és talajának szárazsága miatt terméketlen és lakatlan. Talajának anyaga azonban éppen olyan változatos lehet, mint a termékeny tájaké, tehát nem csupán homokos, hanem sziklás, agyagos is stb. Hegyes-völgyes is lehet, tehát nem mindenütt síkság, mint sokan képzelik. L. még Steppe.

Sivatherium giganteum

Falc. (állat), kihalt ősvilági emlős, melynek maradványaira a Himálaja hegységben, a Sivalik hegyén lévő harmadkori rétegben akadtak. A lejtős hátu zsiráffélékhez számítják, elefántformáju fejjel.


Kezdőlap

˙