Sövényház

kisközség Győr vármegye tószigetcsilizközi járásában, (1891) 1313 német és magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Sövényháza

nagyközség Csongrád vármegye tiszáninneni járásában, (1891) 5290 magyar lak.

Sövénytánc

l. Magyar táncok.

S. p.

(et s. p.), a latin (et) sic porro (és igy tovább) rövidítése.

Sp.

v. Spach, latin növénynév után Spach Ede nevének rövidítése. Szül. Strassburgban 1801., megh. Párisban 1879. mint a Jardin des plantes főfelügyelője. Sok növénygénuszt kimerítően ismertetett.

sp.

latin név után a species (faj) rövidítése; sp. nov. v. sp. n. a. m. species nova, azaz új faj.

Spa

(Spaa), város és hires fürdő Liege belga tartományban, 12 km.-nyire Vervierstől, a Wayai és vasút mellett, 248 m.-nyi magasban, 8020 lak., lakkozott és festett faárukészítéssel; több nagyobbára 11°-os ásványvizforrással, amelyek közt a legjelentékenyebbek: Pouhon, Geronstere, Sauveriere, Groesbeek, Le Barisart és a két Tonnelet; mindezek alkalikus, vastartalmu ásványvizek, amelyeket hipochondria, hiszteria, gyomor- és katarrhalis stb. bajok ellen használnak; szép sétahelyekkel, elegáns fürdőintézetekkel és hotelekkel. Közelében van a szép Ambleve-völgy. V. ö. Scheuer, Du bain ferrugineux et de l'hydrothérapie a S. (Brüsszel 1887).

Spáca

(Spacynce), kisközség Pozsony vármegye nagyszombati j.-ban, (1891) 1235 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Spach

1. Adolf Lajos, elzászi történetiró, szül. Strassburgban 1800 szept. 27., megh. u. o. 1879 okt. 16. Miután szülővárosában a jogot elvégezte, nevelőnek ment Párisba, onnan pedig Svájcba és Rómába. 1840-ben levéltárossá lett az alsórajnai départementban, azonfölül 1848-tól 1854-ig jegyzője volt a protestáns egyházi felügyelőségnek; 1872 óta pedig tiszteletbeli tanára a strassburgi egyetemnek. Ismertebb művei a következők: Histoire de la Basse-Alsace (1859); Lettres sur les archives départementales du Bas-Rhin (Strassburg 1861); Inventaire sommaire des archives départementales du Bas-Rhin (u.o. 1863, 3 köt.); Biographies alsaciennes (3 köt.); Oeuvres choisies (Nancy 1869-71, 5 köt.). Német nyelven a következő művei jelentek meg: Moderne Kulturstudien im Elsass (Strassburg 1872-74, 3 köt.); Heinreich Waser (dráma, u. o. 1875); Zur Geschichte der modernen französischen Literatur (u. o. 1877); Dramatische Bilder aus Strassburgs Vergangenheit (u. o. 1876, 2 köt.). Lavater Lajos álnév alatt több regény is irt francia nyelven. V. ö. Kraus, Ludwig S. (u. o. 1880). - 2. S. Ede, l. Sp.

Spadiciflorae

(növ.), l. Buzogányosak.


Kezdőlap

˙