Spiritoszkóp

a. m. pszichográf (l. o.).

Spirits

(ang.), azok a szellemek, melyek a médiumokkal közlekednek, l. Spiritizmus.

Spiritualis

(lat.), neve annak a papnevelő intézeti elüljárónak, aki a papnövendékek lelki ügyeit vezeti; máskép lelkiatya (l. o.).

Spiritualizmus

(alt.), az a nézet, hogy lelkünk külön szellemi való, az anyagtól merőben különböző, kiterjedés, részek nélkül, melynek mivolta a gondolkodás. Ellentéte a materializmus (l. o.). Mindkét kifejezés tágabb körre, az egész világra vonatkozólag is használtatik. Csak anyagi való van, mondja a materializmus. Ami van, az csak szellemi lehet, és az anyag csak látszat, mondja a S. A S.-nak semmi köze a spiritizmushoz; ez utóbbi ugyan csak az előbbinek föltevése mellett látszik lehetségesnek, de az előbbi nagyon el lehet az utóbbi nélkül.

Spiritus

(lat.) a. m. fuvallat, lélekzet, élet, lélek, szellem; S. sanctus, Szentlélek; a kémiai technologiában l. Alkohol, Borszesz és Szesz. - S. fumans, l. Ónkloridok. - S. saponatus, l. Szappanszesz. - S. vitae, l. Jatrokémia. - S. a nyelvtanban a. m. hehezet (l. o.); különösen a görög nyelvtanban nevezik igy, s ott kétféle hehezetet különböztetnek meg: a keményet (S. asper), mely a magyar h hanggal azonos, s a lágyat (S. lenis), mely a h-nál gyöngébb gégehang. L. Hangok.

Spiritus familiaris

l. Házi szellemek.

Spiritus rector

(lat.) a. m. vezérlő szellem, éltető erő.

Spirochaeta

l. Spirillum.

Spirometer

(gör.-lat.), olyan készülék, mely a tüdőkből kilehelhető levegő megmérésére való. A Hutchinson-féle S. ürfogatjelzővel ellátott hengerből áll, mely csiga körül vezetett zsineg egyik végén csüng, mig annak másik vége ellensúllyal van ellátva. E henger vizzel megtöltött tágasabb fémhengerbe merül be. A henger közepén a viz szine fölé terjedő cső vezet végig. E csövön keresztül leheljük ki a levegőt a belső hengerbe a viz fölött. Ennek következtében a belső henger felszáll és ha ürtérfogata meg van jelölve, emelkedéséből a kilehelt levegő mennyiségét tudjuk meg. Minden más gazométer is szolgálhat S. gyanánt. A tüdő lélekzőképességét vagy vitálkapacitását a S.-rel határozzák meg. L. Lélekzés.

Spisic-Bukovica

politikai község Verőce vármegye verőcei j.-ban, (1891) 1597 horvát és német lakossal.


Kezdőlap

˙