Szeráj

persa eredetü török szó, jelent palotát, különösebben pedig királyi, jobban mondva szultáni palotát. A padisah palotájának Sz.-i humajun, azaz császári Sz. a neve. Sztambulban több ily Sz. van. Ilyen az eszki-Sz. (ó-palota), mely romokban áll, a jeni-Sz. (új-palota), ahol a szultáni kincseket, a könyvtárt és a próféta reliquiáit őrzik. Továbbá a jildiz-Sz. (csillagpalota), jobban mondva jildiz-köszk (csillagkioszk), a mostani szultán palotája stb.

Szerajevo

l. Sarajevo.

Szeraksz

1885. alapított erősség és telep az orosz transzkaspiai vidéken, a Tedsen jobb partján, Sz. persa várossal szemben. Ez utóbbi a Heratba vezető legalkalmasabb útnak kulcsa.

Szerang

1. Bantam (l. o.) fővárosa; 2. a Molukki-szigetek egyike, l. Ceram.

Szerangepatam

l. Szrirangapattan.

Szeranin

nobelitféle robbanóanyag, melyet 1867. Svédországban találtak fel. 25 r. nitroglicerin, 100 r. salétromsavas ammoniák, 2 r. szén v. fürészpor és 1 r. benzin v. kreozotból áll.

Szerászker

persa eredetü török szó, jelent hadügyminisztert. Maga a hadügyminisztérium Sz.-kapuszu, vagyis a Sz. kapuja. Régebben a katonai méltóság legmagasabb fokán állónak volt a neve.

Szeravak

(Szaravak), brit protektorátus Borneo (l. o.) ÉNy-i partján. A parton Datu-foktól Barram-fokig nyúlik el 520 km. hosszuságban, míg a sziget belseje felé 150-190 km. a szélessége. Területe 106,200 km2; lakóinak száma mintegy 300,000 (maláji, dajak, kajan, murut, khinai és egyéb bevándorlott). A felszin a tengernél és folyók mellett alacsony és mocsaras; beljebb emelkedő a 2000 m. magas hegyláncokig. Hajózható folyók a Batang-Lupar, a Redsang és a Sz. A tropikus klima a tengerparton egészségtelen; a magasabb helyeken mérsékelt és kellemes. A föld mindenütt nagyon termékeny és tropusi növényzetben bővelkedő; fő termékek a kávé, pamut, továbbá bors, szago, kaucsuk, viaszk, rotang és különféle értékes fák. Az ásványország szolgáltat aranyat, ezüstöt, szenet, antimont, kénesőt és drágaköveket. Szenet 1895-ben 89,314 dollár értékben exportáltak. 1895. a behozatal értéke volt 3.089,393 és a kivitelé 3.141,932 dollár. A főváros Kucsing a Sz. folyó jobb partján, 37 km.-nyire a tengertől, szabad kikötő, 20,000 lak., katolikus és anglikán hittérítő-állomással. V. ö. Seravak, its inhabitants and productions (London 1848); Cotteau, Quelques notes sur Seravak (Páris 1886); Low, Residence in Seravak (London); Roth, The natives of Seravak (London 1896).

Szerb-

összetételü magyar helyneveket l. a főszó alatt.

Szerb

György, országgyülési képviselő, szül. Belényesen 1850. Középiskolai és jogi tanulmányait Budapesten elvégezvén, 1874. ügyvéd lett. 1871-76. a kereskedelemügyi minisztériumban fogalmazó volt. 1876 ápr. a nagyzorlenci kerület beválasztotta a képviselőházba, amelyben máig is ő e kerület képviselője. A véderőbizottságnak előadója. 1877 óta mint a delegáció tagja a hadügyi albizottságban működik. 1877 óta a görög keleti román egyház karánsebesi püspöki zsinatának, 1878 óta pedig az egyetemes nagyszebeni görög keleti román egyházkongresszus tagja.


Kezdőlap

˙