Szkitale

(Skytale), titkos jelzésekre és izenetekre alkalmas ókori eszköz Spártában; később magának az irásnak neve.

Szkithák

a. m. szittyák (l. o.).

Szkizma

l. Hitszakadás és Egyházszakadás.

Szklabinya

(Szklabina), kisközség turóc vármegye szentmárton-blatnicai j.-ban, (1891) 624 tót lakossal.

Szklabinya-Váralja

(Podzámok), kisközség Turóc vármegye szentmárton-blatnicai járásában, (1891) 287 tót lak. Közelében Szklabinya vár romjai vannak.

Szklenár

György, történetiró, szül. Lőcsén 1745 febr. 28., megh. Pozsonyban 1790 jan. 30. Bölcsészeti tanulmányainak bevégzése után 1764. a jezsuitarendbe lépett, melynek a rend föloszlatásáig tagja volt. Mint pozsonyi főgimnáziumi tanár halt meg. Számos latin nyelvü alkalmai beszédén kívűl fő munkája: Vetustissimus magnae Moraviae situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus (Pozsony 1784, 2. javított kiadása u. o. 1788). S erre vonatkozik: Hypercriticon examinis vetustissimi m. Moraviae situs et vindiciarum anonymi Belae regis scribae. Említésre méltó még: Origo et genealogia illustris Batthyanorum gentis c. Pozsonyban 1778. megjelent családtörténeti értekezése.

Szklenó

1. (Gláserháj), kisközség Turóc vármegye mosóc-zniói j.-ban, (1891) 2058 német lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. Sz., Bars-Sz.-hoz (l. o.) tartozó fürdő Bars vármegye garamszentkereszti j.-ban; a fürdő a Tepla szép völgyében, fenyvesek közt fekszik, egyike hazánk legrégibb fürdőinek, 70 vendégszobával és jól berendezett fürdőházzal. Földes hévforrásai földes szilárd részekben leggazdagabbak Magyarországon; van több fürdője, melyeknek vize 31-53°C. hőmérsékletü; legnagyobb nevezetessége természetes gőzfürdője, melyben a 40-42° meleg víz sziklahasadékból fakad s azt állandóan 38 fokos vizgőzzel telíti. Fürdőit csúzos, köszvényes bántalmak, csont-, ideg- és bőrbántalmak ellen jó sikerrel használják. A fürdő a Gasparetz-család tulajdona.

Szklerenchim

l. Kősejt.

Szkleritok

(gör.), ásványcsoport azon ásványok összefoglalására, melyeknek keménysége 7-10. Mivelhogy leginkább a drágaköveknek van ily nagy keménységük, Sz. név alatt a drágaköveket szokás érteni. Máskép szklerolitoknak is mondják.

Szklero...

(a görög sclhroV a. m. száraz, kemény, szilárd szótól) összetételekben gyakori. L. még Sclero...


Kezdőlap

˙