Szubasa

l. Bási.

Szuberin

(materia suberis), az elparásodott sejtfal tartalomrésze a cellulózán kívűl. A ligninnel szemben bő szénsavas vegyület, mint a viasz, forró kálilúgban feloldódik, salétromsavval v. Schulze-féle folyadékkal kezelve, viasz vagy gyantanemü anyaggá, cerinsavvá oxidálódik. Ez forró alkoholban, éterben, kálilúgban könnyen oldódik. L. Elparásodás.

Szubkarbon-emelet

l. Kőszénszisztéma (X. köt. 941. old.).

Szublimálás

l. Szállasztás.

Szublimát

a. m. merkuriklorid. L. Kéneső kloridjai. - Sz.-fürdő, l. Fürdő. - Sz.-mérgezés, l. Kénesőmérgezés.

Szuboxidok

l. Oxidok.

Szubstáncia

l. Substantia.

Szubstantiv festés

l. Festés.

Szubsztitució

(lat.) a. m. helyettesítés, a matematikában minden oly művelet, melynek segítségével egy vagy több mennyiség helyébe másokat teszünk (helyettesítünk). Ebben az értelemben p. az átalakításokat (l. o.) Sz.-knak is nevezzük. Az algebra elemeiben a Sz. vagy helyettesítés eljárása az elsőfoku egyenletrendszerek megoldásának egyik módja. P.

5x-3y=26 7x-4y=37

egyenletek közül az elsőből

[ÁBRA]

Ezt behelyettesítve a másodikba:

[ÁBRA].

Innen y=3. Továbbá

[ÁBRA]

Az adott egyenletrendszerből tehát: x=7, y=3.

A szó szorosabb értelmében Sz. azon művelet, melynek segítségével bizonyos elemeknek egy adott permutációjáról (l. Felcserélés) áttérünk egy más permutációra. Ezen művelet általánosságban annyiban áll, hogy az adott elemek mindegyikét mással cseréljük fel és igy kijelentésére legegyszerübb lesz az elemeket bármely sorrendben fölirni és azután mindegyik alá irni azt a másik elemet, mely az új permutációban helyébe lép. P. az

[ÁBRA]

Sz. az 1 2 3 permutációt 3 1 2-be viszi át, a 3 2 1 permutációt 2 1 3-ba stb. A Sz.-k különösen a kombinatorius algebrában (l. o.) játszanak szerepet.

Szubtropikus övek

l. Növényövek.


Kezdőlap

˙