Szüret

a legfontosabb borkészítési művelet; ennek keresztülvitelétől függ első sorban a bor minősége. A Sz. idejéül a természet azon időpontot jelöli meg, midőn a szőllő fejlődése tetőpontján van s a tőke már nem képes több cukrot készíteni. Ekkor kapjuk a legtöbb és aránylag a legjobb bort, ha azonban ez időtájban derült, meleg napok járnak s a szőllő egészséges, bevárhatjuk az utóérést, sőt esetleg a túlérést (nemes rothadást) is. Az utóérés alatt a szőllőszemek vizveszteség folytán megráncosodnak s igy viszonylagos cukortartalmuk gyarapszik; a túléréssel azonban a fej már megbarnul s egy penész, a Botrytis cinerea mutatkozik rajta, mely már a cukrot is pusztítja ugyan, de a cukor- és savtartalom közötti arányt mégis kedvezőbbé alakítja. A Sz. idejét csak akkor lehet biztosan megállapítani, ha a különböző szőllőfajták külön szakaszokban műveltetnek, mikor is a Sz. idejének megállapításánál a fajta érettségi foka irányadó. A szüretelésnél előforduló munkák a leszemelés, a zúzás, sajtolás, szellőztetés, lenyálkázás stb.

Szürjének

l. Zürjének.

Szürke

lószin, melyet hajdanta, midőn az arab ló divatban volt, kedveltek, de most nem szeretik, mert a Sz. szinü ló nehezen tartható tisztán. Változékai az ezüst-, daru-, sötét-, almás-, szeplős-, legyes-, acél és a seregély-Sz. A Sz. szin sajátsága az, hogy a lovak korosodásával mindinkább megvilágosodik.

Szürke barátok

a Ferenc-rendiek (l. o.) egyik ágának a konventualisoknak régi magyar neve.

Szürke hályog

l. Hályog, Havi vakság és Szem (egészségtana).

Szürke kenőcs

l. Kénesőkészítmények.

Szürke májasodás

l. Hepatisatio.

Szürke nénék

l. Irgalmas nénék.

Szürke papagáj

l. Jakó.

Szürke pávián

(állat, Cynocephalus hamadryas L.), a fő emlősök rendjébe, a keskenyorruak csoportjába és a páviánfélék családjába tartozó majomfaj; szinezete általában szürke. Az idősebb himek hatalmas sörénnyel díszítettek, mely testük felső részét köpenyformán takarja. Arca hússzinü, nagy ülőgumói vörösek. Farka bojtban végződik; a nőstény és a fiatalok világosabb szinüek. Hossza 70-75 cm., farkhossza 20-25 cm. Hazájában, Abissziniában és Nubia déli részében nagy csapatokban (100-150) él. A régi egyiptomiak szent állatnak tartották. Állatkertekben igen gyakori.


Kezdőlap

˙