Tabernaculum

(lat.), sátor, kunyhó, a kat. templomokban az u. n. szentségház (l. o.).

Tabernaemontana

(növ.), l. Évaalmafa és Tehénfa.

Tabes

(lat.) a. m. sorvadás; T. intestinalis, bélsorvadás (l. o.).

Tabes dorsalis

(lat.) a. m. gerincvelősorvadás; egyike a gyakrabban előforduló súlyos idegbetegségeknek, amelynek kórboncolati alapját a gerincvelő hátulsó kötelének sorvadása képezi. E mellett azonban elváltozások találhatók az agyvelőben is (Jenrássik), továbbá egyes idegsejtcsoportokban s ideggyökökön. E bántalom még kórtanilag véglegesen tisztázva nincsen, mert az idegrostok elfajulásának kiindulási pontja még ismeretlen, e tekintetben a buvárok véleménye eltérő. Gyógyításában nagyon fontos a fájdalomrohamok enyhítése, az általános egészségi szabályok megtartása, s ezenkivül még gyakran sikerül a betegséget kedvezőbb lefolyásuvá tenni részint belső szerekkel (jód, argentum nitr. stb.), részint enyhébb hidegvizkurákkal (a meleg fürdő nem tanácsos!) s villamos kezeléssel.

Tabitha

jótékony nőegyesület, mely Ruttkayné Kossuth Lujzának (l. Kossuth-család) köszönheti itteni lételét. Ő ugyanis Amerikából hozta az eszmét, s más nőkkel szövetkezve, Székács József evang. püspök közreműködése mellett 1873. alapították. 1877 óta vannak az egyesülenek a belügyminisztérium által megerősített alapszabályai. Az egyesület a pesti deáktéri evang. egyház pártfogása alatt áll, melytől helyiséget (a főgimnáziumi épület II. emeletén), fűtést és világítást ingyen nyer. Az egyesület működését nagyon szerényen kezdte meg, ma azonban a 3-4000 ftra rúgó évenkénti kiadás mellett 27,000 frt alaptőkéje van.

Tábla

l. Fekete tábla, Kerületi tábla, Királyi itélőtábla és Taneszközök.

Táblabiró

a királyi itélőtábla birája. Az állami tisztviselők illetményeit szabályozó 1893. IV. t.-c. szerint a T.-k a VI. fizetési osztályba sorozvák s az első fizetési fokozatban 3000 frt, a 2-ik fizetési fokozatban 2500 frt évi fizetésben, továbbá Budapesten 800 frt, a vidéken pedig a katonai lakbérosztályzatok szerint 560, 480, illetve 400 frt lakpénzben részesülnek. - Régi birósági szervezetünkben az elsőfolyamodásu négy kerületi tábla (l. o.) birája. Tiszteletbeli állás volt s a közügy bármely terén kivált férfiakat sok vármegye választotta meg T.-vá. Az 1848 márc. 10-én megindult Március tizenötödike «Nem kell T.-politika!» mottót viselt.

Tábla-hegy

(Table Mountain), a Tábla-öböl D-i partján, a Fokváros mögött emelkedő 1082 méter magas hegy, amelynek teteje 2 km2-nyi nagy fensík.

Táblaolaj

l. Olajfa.

Tábla-öböl

(Table Bay), az Atlanti-oceán öble Afrika D-i végében, 20 km.-nyire a False Baytől, amelyet tőle a Jóreménység-fokában végződő félsziget választ el. Az öböl 28 km. széles bejárata a Mouillé és Bock fokok között van: hosszusága 9 km. Az egykoron az ÉNy-i és DK-i szelek ellen semmi védelmet nem nyujtó öböl újabb időkben épített molók és dockok által teljesen biztossá tétetett. D-i partján áll Fokváros (Cape-Town).


Kezdőlap

˙