Táblapát

(ásv.), l. Wollastonit.

Táblás ajtó

vagy vésett ajtó, l. Ajtó (I. köt. 225. old.).

Táblás kő

a csiszolt gyémántnak egyik kevésbé használatos alakja, mely ha nagyon lapos, akkor vékonyság a neve. A legvékonyabb T.-vet takarónak v. brilliántüvegnek mondják.

Táblás szarv

a magyar marhánál az, mely két oldalt nagyon szétágazik és csak keveset ívelődik fölfelé. Szeretik, mert széles koponyával jár.

Tablat

község és az ugyanily nevü járás székhelye St. Gallen (ettől 2 km.-nyire) svájci kantonban, vasút mellett, (1888) 9861 lak. A község több faluból (Sankt Fiden, Sankt Georgen, Heiligkreuz stb.) áll. A tulajdonképeni T. csak néhány jelentéktelen házból áll.

Táblaüveg

l. Üveg.

Táblázat

olyan irás vagy nyomtatvány, amelynek lineák (rovatok) a fő alkotó elemeik. Megkülönböztetünk a T.-oknál fejet meg lábat. Fejnek a rovatok fölött levő, azoknak kitöltésére irányt adó kicsiny rubrikákba zárt címeket nevezzük; lábnak pedig az irásbeli bejegyzéseknek szánt meghosszabbításukat lefelé. A nyomtatott T.-okat legtöbbnyire a könyvnyomtató csinálja s e végből u. n. T.-szedőket alkalmaz. - T. az építészetben, l. Falborítás.

Tableau

(franc., ejtsd: tabló) a. m. festmény. A kicsi képeket, melyek apró állványokon asztaldíszül szolgálnak, a francia szintén T.-knak nevezi (T. de chevalet). Nálunk közös keretbe foglalt s ornamentikával vagy a nélkül összefűzött arcképeket neveznek igy, de főleg szinpadi élőképeket, melyek élő személyeknek a festészet szellemében elrendezett csoportjaiból állanak s rendszerint történelmi jeleneteket ábrázolnak v. pedig hires festmények megelevenített mását mutatják be.

Table d'hôte

(franc., ejtsd: tábl dót), vendéglőkben a déli ebéd megszabott árral s ugyanazon ételekkel minden résztvevő számára. Ellentéte az a la carte vagy étlap szerint való ebéd.

Tablinum

(lat.), a római lakóházban társalgó szoba vagy az a szoba, melyben az ősök képmásai voltak. L. Lakóház.


Kezdőlap

˙