Taille

(franc., ejtsd: tály) a. m. metszés, vágás; ruhaszabás, ruha- v. test-állás; a zenében a. m. tenor. - Tailleur, szabó.

Taille-douce

(franc. ejtsd: táj-dúsz), a rézmetszetnek általában, de különösen a vésővel készítettnek francia elnevezése. L. Rézmetszet.

Taimir

(Tajmir), Jenisszeiszk orosz-szibériai kormányzóság Turuhanszk nevü járásához tartozó félsziget az Északi-jegestengerben, a Pjasszina- és Hatanga-öböl közt, amelyet a T.-öböl egy K-i és Ny-ira oszt; amaz a nagyobbik és a Cseljuszkin-fokban, Ázsia legészakibb pontjában, az É. sz. 77° 36' 8"-ig nyulik ki. A tundrás félsziget hegyei a Birranga-hegység, amely néhol 900 m. magas. Osztyák és szamojéd nomádok barangolnak rajta. A mintegy 400 km. hosszu T.-folyó, amely a T.-tavon (982 km2) megy keresztül, folyik rajta végig.

Tainaron

ókori hegyfok, l. Taenaron.

Taine

(ejtsd: tén) Hippolit, francia irodalomtörténész, esztétikus és történetiró, szül. Vouziersban (Ardennes) 1828 ápr. 21., megh. Párisban 1893 márc. 5. A párisi École normaleban tanult, azután a vidéken különböző liceumokban tanárkodott, de szabad vallási meggyőződései következtében viszályba elegyedett felebbvalóival, ugy hogy lemondott állásáról és Párisba ment. Itt több éven át természettudományokat és modern nyelveket tanult; 1863. az École des beaux-arts tanára, 1878 nov. 14. a francia akadémia tagja lett. Pályadíjat nyert: Essai sur Tite-Live (1856, 2. kiad. 1860) és Voyage aux eaux des Pyrénées (1855. és máskor) c. művein kívűl megemlítjük: Essais de critique et d'histoire (Páris 1858) és Nouveaux essais (1865), Les philosophes francais du XIX. siecle (u. o. 1857 és más ízben; 6. kiad. Les philosophes classiques du XIX. siecle en France; magy.: Franciaország klasszikus filozofusai XIX. sz.-ban, ford. Péterfy Jenő; Filoz. Irók Tára, Budapest 1884). Nevezetes műve Histoire de la littérature anglaise (4 köt. Páris 1864; magy.: Az angol irodalom története, ford, Csiky Gergely, Budapest 1881-85), amely T. ellen az ateizmus vádját keltette. ezután következtek: Idéalisme anglais, étude sur Carlyle (1864), Le positivisme anglais, étude sur Stuart Mill (1864); Philosophie de l'art (1865, magy.: A művészet filozofiája, ford. Szana Tamás, Budapest 1878); Philosophie de l'art en Italie (1866, magy.: Az olasz művészet bölcselete, ford. Kádár B., Budapest 1886); Voyage en Italie (2 köt., Páris 1866); Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Fréd. Thomas Graindorge (1867); L'idéal dans l'art (1867, magy.: Az eszmény a művészetben, ford. Harrach József, Budapest 1879, Olcsó Könyvtár); Philosophie de l'art dans les Pays-Bas (1866, magy.: A németalföldi művészet bölcselete, ford. Szántó Kálmán, Budapest 1888, Olcsó Könyvtár); Philosophie de l'art en Grece (1869, magyarul: A görög művészet bölcselete, magyarra fordította Ferenczy Zoltán, Budapest 1882, Olcsó Könyvtár); De l'intelligence (2 köt., 1870); Notes sur l'Angleterre (1872). T. fő művei: Les origines de la France contemporaine (magyarul: A jelenlegi Franciaország alakulása); L'ancien régime (magyarul: A régi uralom, 1875); La révolution (3 köt., 1878-84, A forradalom, fordította Toldy László); Le régime moderne (2 köt., 1890-94). T. korábbi munkáiban az emberi dolgok megitélésénél a determinizmus hivének mutatkozik; a fiziologia és mekanika alkalmazását a történetirásban az ő nevével kapcsolatosan említik. V. ö. Katscher, H. Taine (Unsere Zeit, 1876. évf.; Barzelotti, T. (1896).

Taiping-felkelés

a taiping-párt által 1851-ben előidézett forradalom Khinában, melyet csak 1864. sikerült véglegesen elnyomni. L. Khina (története).

Taitai

Calamianes (l. o.) kikötője.

Taiti

sziget, l. Tahiti.

Tai-van-fu

(Thai-van-fu, Tai-nan-fu), város, nem régen még főváros, Formoza sziget Ny-i partjának D-i részében, 5 km.-nyire a tengertől, amellyel csatorna köti össze, 135,000 lak., filigránékszer-készítéssel; körfalakkal és elég élénk kereskedéssel, amelynek értéke ugy a bevitelben (opium, pamut-, gyapju- és fémiparcikkek), mint a kivitelben (cukor, fűszerek, kámfor) 1893-ban mintegy 1,5 millió tael volt. Telegráf köti össze Takaou, Kelung és Tam-szu kikötőkkel.

Tai-vuan

khinai város, l. Formoza.


Kezdőlap

˙