Tarsolyfű

(növ., Thlaspi L., tarsóka, tarsolyka), keresztesvirágu fű, 30 faja az egész föld mérsékelt és hideg vidékén, sőt a havasokon (hazánkban 10) is terem. A Th. arvense L. közönséges mezei gyom; füvében, mint a pásztortáskáéban, 20 % olaj van, égetve nincs szaga, azért hasznavehető; a Th. calaminare Lej. et Court. emlegetett cink- vagy gálmanövény; l. Cinkibolya.

Társországok

alatt Horvát-Szlavon- és Dalmátországot szokás érteni. A közjogi viszonyt az 1868. XXX. t.-c. rendezte (az u. n. magyar-horvát kiegyezés, l. Horvátország), mindazonáltal Dalmáciának tettleges visszacsatolása nélkül.

Tarsos

ókori város, l. Tarzus.

Társpénztár

l. Bányatárspénztár.

Társtettesség

l. Részesség.

Társulás

az embereknek megegyezésen s közszokáson alapuló kölcsönös egyesülései, ameleknek célja vagy a politikai, v. a gazdasági együttélés közérdekeire van irányozva, vagy pedig magángazdasági célokra törekszenek vele a társult egyének. A legnagyobb T. az államalkotás lásd Állam), amelyen kivül még számos más politikai, társadalmi és gazdasági egyesülés van a modern államokban kifejlődve. A T. haszna abban van, hogy segélyével nagy tőkék, sok anyagi és szellemi erő egyesíttetnek olyan munkák elvégzésére, amelyeket a T. nélkül az egyesek egyáltalában nem teljesíthetnének. A T. tette lehetővé azt, hogy az emberek minden irányu tevékenységében általánosan uralkodó vonássá vált a munkafelosztás (l. o.) s ezzel együtt keletkezhettek a különböző iparágak; a sokféle foglalkozást nem mindenkinek kellett végeznie, hanem kiki csak a tehetségeihez legjobban illő foglalkozást gyakorolta, azután a kölcsönösségnél fogva a forgalom közvetítésével szerezték meg többi szükségleteik kielégítését. Mindezeknek a T.-oknak nincs jogi alapjuk s mégis oly pontosan és általánosan működnek, hogy a legkisebb zavarok sem háborgatják azokat. Van azután ezeken kívűl egy csomó olyan T., amelyeket a törvények szabályoznak, milyenek a kereskedelmi társaságok s a különböző társulatok; végre vannak különösen az újabb modern gazdasági élet terén olyan T.-ok is, amelyek a törvények támogatása nélkül, sőt sokszor egyenesen azok ellenére fűzik össze az egyesek érdekeit, ilyenek a kartellek, ringek és trustök.

Tarsus

(gör.-lat.) a. m. lábtő, a lábnak az a része, amely az alszár és az ujjak, illetőleg az ezek fölött (mögött) levő lábközépcsontok között fekszik. Alkotó csontjai hátulról előrefelé menő sorrendben: a sarokcsont, az ugrócsont, a sajka-, a köb- és a sajkacsont előtt fekvő 3 ékcsont. - T. az állatoknál, l. Rovarok.

Tarsza

Ede, Grabowski lengyel iró álneve.

Tartaglia

(ejtsd: tartálja) Miklós, olasz matematikus, szül. Bresciában a XVI. sz. legelején, megh. 1557 dec. 14. Családi neve ismeretlen, végrendelete nyomán Fontanát tartják annak, mert igy nevezi benne testvérét. T. (hebegő) csak csúfneve. ugyanis 1512. Brescia ostrománál egy katona olyat ütött arcának alsó részére, hogy hebegővé lett. General trattato di numeri et misure c. főműve korának legjobb kézikönyvei közé tartozott. T. azonban főleg arról hires, hogy Cardano, ki először tette közzé a harmadfoku egyenlet megoldására szolgáló képletet, ezt tőle tanulta. Hogy maga T. e képletet önállóan találta-e fel, vagy szintén csak más forrásból merítette, nincs eldöntve. Quesiti et invenzioni diverse (1546) címü művében az előbbit állítja, Cantor azonban határozottan az utóbbi nézetet vallja.

Tartalék

Sorhadi szolgálati kötelezettség után a katonák a T.-ba helyeztetnek, azaz polgári hivatásuk után láthatnak, de minden időben készen kell lenniök arra, hogy a tényleges szolgálatra behivü rendeletnek eleget tehessenek.


Kezdőlap

˙