Tekintély

l. Auktoritás.

Tekirr-dahg

l. Rodosto.

Tekla

(Thekla), szent, tekintélyes és gazdag pogány szülőknek leánya, szül. Kr. u. 30 körül Ikonionban (Likaonia tartomány Kis-Ázsiában). Midőn szt. Pál apostol 45. itt az evangeliumot hirdette, kereszténnyé lett és szűzességre határozta el magát. Szüleinek és jegyesének kérései és rábeszélései, a bántalmazások, amelyek e miatt érték, nem ingatták meg elhatározásában. Máglyára hurcolták, de a tűz csodálatos módon kialudt; a vad állatok nem bántották. Megh. 90 éves korában Szeleukiában. Emléknapját a latin egyház szept. 23., a görög egyesült 24. ünnepli.

Teknő

háztartási eszköz fából, különböző rendeltetéssel. Kenyérsütésre, néha marhaetetésre is félkörmetszetüt, egy darabban fából kivájottat használnak; mosásra a deszkákból trapez-alakura készített szolgál. Az előbbit rendesen nyárfából, ritkán kecskefűz-, juhar-, éger-, kőris- vagy bükkfából, az utóbbit lúcfenyőfából készítik.

Teknősbékák

l. Teknősök és Chelonia.

Teknősbéka-szigetek

l. Galapago-szigetek.

Teknős bolthajtás

két fél kolostorboltozattal zárt dongabolt. L. Boltozat (5. ábra).

Teknősök

(állat, Chelonia, l. a mellékelt képet). Hátpáncéljuknak megvastagodott szrurétegét a műiparban különböző tárgyak készítésére használják fel (sildkrót). Különösen a Chelonia imbricata nevü az, amelynek szarupikkelyei legkeresettebbek s legérdekesebbek. A teljesen kifejlett állat hátáról 4 kg. súlyban 13 lemezt fejtenek le s ezek közül 8 egészen lapos s a 4 legnagyobb mintegy 48 cm. hosszu. A békateknő félig átlátszó, majd világosabb, majd sötétebb sárga és barna foltokkal meg rajzokkal tarkázott; hidegben merev, melegben hajlékony; hevítésnél meglágyul és összenyomható. A világosabb haspikkelyeket is értékesítik, de értékük sokkal csekélyebb. A szarunál legfőképen azért értékesebb, mert lemezekre nem pamatolódik. A legjobb békateknőt a keletindiai szigeteken gyüjtik, de sokat szállítanak a Vörös-tengerből, Nyugat-Indiából és Dél-Amerikából is. De nagyban utánozzák is. L. még Chelonia.

[ÁBRA] Görög teknős (Testudo graeca).

[ÁBRA] Mocsári teknős (Cistudo lutaria).

[ÁBRA] Északamerikai teknős (Cinosternum pensylvanikum).

[ÁBRA] Matamata (Chelys fimbriata).

[ÁBRA] Nagyfejű teknős (Platysternum megalocephalum).

[ÁBRA] Kéregteknős (Dermatochelys coriacea).

[ÁBRA] Cserepes teknős, vagy karett (Chelone imbricata).

Tékozlás

l. Pazarlás.

Tékozló fiu

alatt - közelebbi meghatározás nélkül - érteni szokták a Lukács evangeliumának XV. részében olvasható krisztusi példázatban szereplő egyik fiut, aki az apai örökséget kikérte, azzal távol országba költözött, hol tobzódva eltékozolta; nyomorában a sertések eledelével táplálkozott, mignem eddigi tettét megbánva, nagy alázatossággal visszatért jó módban levő, neki megbocsátó, őt szivesen látó atyjához. E példázattal Krisztus azt a gondolatot fejezte ki, hogy ha a zsidók - kiket az apai háznál maradt öregebbik fiu példáz - nem akarják az evangeliumot befogadni, prédikálni fog az az apai háztól elszakadt, vagyis az egy isten ismeretétől és tiszteletétől eltávozott, de bűnbánólag megtérő pogányoknak.


Kezdőlap

˙