Tekrur

Szudán keleti részének benszülött neve.

Tektonia

(növ., tíkfa, Tectona L. fil.), a Verbena-félék nagy fája, átellenes, lehulló levelekkel; nagy, ágtetőző, sátorozó virágokkal; sokrekeszü s a felfúvódott kehelytakarta csonthéjas gyümölccsel. A nagy T. (T. grandis L. fil.) nyulánk, 40 m. magas fa, négyélü fiatal ágakkal, tojásdad levelekkel, fehér virágokkal s mogyorónagyságu gyümölccsel; fája, mely a hajóépítéshez a legkitünőbb anyagot szolgáltatja, a kereskedelemben tík-(teak) fa néven ismeretes. Elő- és Hátsó-India erdei szolgáltatják. A tölgyfánál háromszorta tartósabb; sem szú, sem penész nem rongálja. Ezért hazájában házak, a gyarmatosok pedig hajók építésére használják. Kérge jó cser, levele a selymet és gyapotot vörösre festi. Virágaival együtt orvosság.

Tektonika

(gör.), az a művészet, mely merev, botalaku alkotó részeket egy eltolhatatlan szisztémává, egésszé épít össze. Felöleli a kereteket, a rácsozatokat (mint sík lapot képező szisztémákat), a hordószerkezeteket és az ezen formákból előállított architektonikus alkotásokat.

Tektonikai metamorfizmus

lásd Metamorfizmus.

Tektoszágok

a galaták (l. o.) egyik törzse.

Tekucsi

l. Tecuci.

Tél

az ősz s tavasz közé eső évszak, csillagászatilag a legrövidebb naptól az arra következő napéjegyenlőségig terjedő idő; tehát az északi féltekén a téli napfordulattól (dec. 21-22.) a tavaszi napéjegyenlőségig (márc. 20-21.), vagyis addig tart, mig a Nap középpontja a baktérítőtől, legnagyobb déli deklinációjából egy egyenlítőig jut. A déli féltekén ellenkezőleg, a mi nyarunknak (l. o.) megfelelően a tél a nyári napfordulattól (jun. 21.) az őszi napéjegyenlőségig (szept. 22-23.) tart, vagyis mig a Nap a ráktérítőről, legnagyobb északi deklinációjából az egyenlítőig halad. Az északi félteke tele ennélfogva egy-két nappal rövidebb, mint a délié, minek oka az, hogy a Föld a mi őszünk és telünk alatt pályájának a Naphoz közelebb eső részét futja be, tehát Kepler második törvénye szerint gyorsabban halad, mint tavasszal és nyáron. Meteorologiai tekintetben a dec.-febr. hónapokat számítjuk az északi, junius-augusztus hónapokat a déli félgömbön téli hónapoknak; a legnagyobb hideg azonban nem a Nap legmélyebb állásakor, a legrövidebb napon, hanem körülbelül egy hónap mulva áll be. Nálunk január a leghidegebb hónap és gyakori a fekete karácsony, minek oka az, hogy a Föld hősugárzása folytán való kihűlés és a napsugarak által való felmelegítés közt csak lassankint áll be az egyensúly. L. Évszakok.

Tela

(lat.), a. m. szövet, sejtszövet, rostszövet; T. cellulosa, kötőszövet; T. cornea, szaruhártya; T. suberis, paraszövet (l. o.).

Telamon

Aiakos és Endeis fia, Peleus testvére, akit féltestvérével Phokosszal egyetértve megöltek; ezért atyjuk Eginából száműzte őt, ugy hogy Szalamiszba kellett elbujdosnia. Itt először Kychreus király leányát Glaukét vette feleségül és vele kapta a Szalamisz felett való uralmat. Később elvette Peribolát, kitől Ajaxnak apja lett. Részt vett a kalidoni vadászatban, az argonauták kalandjában, Heraklest pedig segítette Laomedon ellen. Ezért jutalmul megkapta Hesionét, aki viszont Teukrost szülte neki.

Telamon

(gör.), terhet hordó férfi alakjára készített gyámolító tag, mint az atlantid; l. Atlászok és Kariatidok.


Kezdőlap

˙