Térdfal

a sülyesztett gerendasoros fedélszerkezetben a homlokzat falának a gerendasor fölé eső része. L. Fa-fedélszerkezetek (képmelléklet 15. ábra).

Térdfekvés

l. Magzatfekvések.

Térdhajtás

(lat. genuflexio), a latin és görög egyházakban a külső isteni tisztelet jele. Van egyszerü T. (genuflexio simplex), amelynél csak jobb térdünket bocsátjuk le a földre és azonnal ismét felemelkedünk, s kettős T. (genuflexio duplex), amelynél mindkét térdünkkel a földre ereszkedünk és e helyzetben rövid ideig megmaradunk. Egyszerü T.-sal tiszteljük a szentségházban őrzött oltári szentséget, mig ha imádásra van kitéve, két térdre bocsátkozunk le. L. még Flentes.

Térdhegedü

l. Gambo-hangok és Gordonka.

Térdkalács

az emlős állatok egy nagy részének combcsontja és lábszárcsontja ízesülése fölött fekvő külön csont. L. Láb.

Térdkép

az arckép egyik neme, az ábrázolt egyén alakját térden felül tünteti föl.

Térdköszvény

(gonagra), l. Köszvény.

Terdsuman

(arab), tolmács, l. Dragoman.

Térdszalag-rend

az angol királyság legmagasabb érdemrende, melyet III. Eduárd angol király 1350 jan. 19. alapított Isten, a boldogságos szűz és szt. György tiszteletére. Az alapításról szóló monda, mely a rendjel alapítását Salisbury grófné harisnyakötőjéhez fűzi, ki azt egy udvari bál alkalmából tánc közben elveszté s III. Eduárd neki azt átnyujtván, az e fölött nevető udvarnokokat a rend jelmondatával némította el, s erre a rendet alapította: nem egyéb mesénél. 1522 ápr. 21-én VIII. Henrik a rendnek új alapszabályokat adott. Ezek szerint a rendet csak 3-3 őst kimutatható nemesek nyerhetik; a lovagok száma, a külföldieket kivéve, 25; a rend ünnepe ápr. 22. Jelvénye sötétkék bársony térdszala aranyhimzésü szegéllyel s Hon(n) i soit qui mal y pense jelmondattal szintén aranyban. Arany csattal a bal térd alatt erősíttetik meg; a királynő bal karján hordja. Sötétkék szalagon a bal vállon át a jobb oldalon arany medaillon gyémántokkal ékítve, rajta sárkányölő szt. György képe, körülötte a jelmondat. A rend lovagjai ünnepélyes alkalommal a jelvénybeli Szt.-György-képet (a medaillonszerü keret nélkül) szinesre zománcolva egy huszonhattagu aranyláncon nyakban viselik. Azonkivül a bal mellen nyolcsugaru ezüst csillagot viselnek, rajta a vörös Szt.-György-kereszt, körülötte a jelmondatos rendszalag. A rendnek külön öltözete is van.

Terebes

község, l. Tőke-Terebes és Túr-Terebes.


Kezdőlap

˙