Ternitz

város az alsó-ausztriai neunkircheni kerületi kapitányságban, vasút mellett, (1890) 1585 lak., Alsó-Ausztria legnagyobb vashenger- és Bessemer-acél-gyárával, ahol 1200 munkás dolgozik.

Terno

harmadfoku kombináció (l. o.). - T. a lottóban, l. Sorsjáték. - T. a szövőiparban, lásd Szövet.

Ternova

nagyközség Arad vármegye T.-i j.-ban, (1891) 2596 oláh és magyar lak., a járási szolgabirói hivatal széke, két gőzmalommal, vasúttal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral.

Ternstroemiaceae

(növ.), l. Kaméliafélék.

Téroktáns

l. Oktáns.

Teromorfia

(gör.), állathoz hasonló emberi torzszülött.

Terpandros

(Terpander), ókori görög zenész és költő. Leszbosz szigetén, Antisszában született és a VII. sz. első felében (680-650) virágzott. Működésének súlypontja a zenére esik, melynek terén nemcsak mint a kitarajáték művészi fejlesztője, hanem mint a vallásos magándalok és szkolionok mestere is remekelt. Az általa tökéletesített héthúru kitarával első sorban Spártában aratta diadalait, ahol kieszközölte, hogy a zenét az istentisztelet és népnevelés lényeges részévé fogadták és mint állami intézményt törvényes védelemben részesítették. Zeneműveihez maga irta a szövegeket, melyekből azonban csakis gyér töredékek jutottak reánk. Ami megvan, azt kiadták Schneidewinn (Delectus poesis Graecorum, Göttinga 1839) és Bergk (Poetae Lyrici Graeci, Lipcse 1882).

Térparancsnokságok

helyi hatóságok, melyek, ha az illető térparancsnok maga nem volna hivatva a honvéd (katonai) állomásügyek számára támogató és végrehajtó közegek gyanánt osztatnak be. Ily értelemben a honvédség részére a budapesti honvéd térparancsnokság működik. Teendői: a helyőrségi szolgálat elosztása, az őrségek felügyelete, elszállásolási stb. ügyek, a rend föntartásáról való gondoskodás ünnepélyeknél, gyászkiséreteknél stb. Kisebb állomásokon a honvéd állomásparancsnok a térparancsnok teendőivel egy tisztet mint állomástisztet biz meg.

Terpének

E névvel jelölik azokat a szénhidrogéneket, amelyek a különféle növényekből (coniferák, citrusfélék) desztillálás útján kaphatók. Általános képletük C10H16 v. (C5H8)n. A különféle T. közül némelyek egy, mások két molekula bromhidrogénnel vagy sósavval, mások pedig nitrozilkloriddal képesek egyesülni, de vannak olyan T. is, melyek az említett vegyületekkel nem egyesíthetők. Megkülönböztetésük és felosztásuk is ezen az alapon történik.

Terpentin

a fenyőféle fákból magától vagy pedig a kéreg megszelése után kifolyó, ragadós, vastag, gyantás lé, vagyis balzsam. Van közönséges és van finom T. Az utóbbihoz csakis az átlátszó, jó szagu velencei T.-t (Terebinthina veneta) sorolják, a kereskedelemben előforduló többi, kevésbbé kellemes szagu, sőt bűzös fajtákat mind közönséges T.-nek nevezik. L. Illanó olajok.


Kezdőlap

˙