Tomasevec

község Varasd vármegye klanjeci j.-ban, (1891) 1324 horvát lak.

Tomasini

Lajos, olasz zenész, szül. Pesaróban 1741., megh. eszterházán 1808 ápr. 25. Hegedüművész volt, az Esterházy hercegek u. n. hangversenymestere és kamarazeneigazgatója, Haydn Józsefnek bizalmas embere. Vonós hangszerekre 24 divertimentót szerzett; 2 fia igen jól hegedült, 2 leánya Kismartonban templomi és operai énekesnő volt.

Tomasov

1. az ugyanily nevü járás székhelye Lublin orosz-lengyel kormányzóságban, 5 km.-nyire a galiciai határtól, (1894) 6798 lak., fa- és gabonakereskedéssel. - 2. T., gyárváros Pietrkov orosz-lengyel kormányzóságban, vasút mellett, 18,607 lak., nagy posztógyárakkal, amelyek évenkint 6 millió rubel értékü árut termelnek.

Tomasovác

(Tamássevác, Tomasevác), nagyközség Torontál vármegye antalfalvi j.-ban, (1891) 2821 lak., vasúttal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Az 1848-iki nemzetiségi fölkelés alkalmával T. szerb lakossága is a fölkelők közé sorakozott s a szomszéd magyar falvaknak réme lett (1848 okt. 8-iki zsigmondfalvi mészárlás). Itt volt Knicanin fő hadi szállása is. A magyar hadsereg Kis Ernő vezérlete alatt 1848 dec. 5. tett kisérletet T. visszavételére, mi az erős küzdelem s a város felgyujtása után sem sikerült.

Tomata

(növ.), l. Paradicsomalma.

Tomazu

l. To.

Tomba

a. m. taliga föld szállítására.

Tombak

az a rézcink-ötvény, melynek cinktartalma a 18%-ot nem haladja meg. Szine aranysárga. Ebből az ötvényből a XVII. sz.-ban Sziámból sok műipari tárgyat hoztak Európába tambaga néven. A T.-ot vörös öntvénynek is nevezik s géprészek meg szobrok öntésére használják.

Tombigbee

(ejtsd: tombiggbi) vagy Big Bee, mintegy 700 km. hosszu folyó Misszisszippi és Alabama amerikai államokban; az előbbinek ÉK-i részében ered, Alabamában fölveszi a Black Warriort, egyesül az Alabamával és a Mobilei-öbölbe szakad. Kolumbusig gőzhajók járnak rajta.

Tombola

(olasz), a számsorsjátéknak (l. Sorsjáték) egyik fajtája, amelyet Olaszországban s az Egyesült-Államokban pénzre, az európai többi államokban pedig rendes nyereménytárgyakra szokás játszani. Olaszországban minden nyilvános népünnepen, nálunk pedig a legtöbb jótékony célu mulatságon találkozunk vele. A játékosok kisebb kártyalapokat, T.-jegyeket vásárolnak, amelyeken legtöbbnyire 3 sorban öt-öt szám van elhelyezve; a számok az 1-91-ig terjedő számsorból olyan kombinációval vannak összeválogatva, hogy lehetőleg minden lap különbözzék egymástól. A játék ugy folyik le, hogy a bankár egyenként húzatja a számokat a szerencsekerékből s azután amely játékosnak lapján legelőször találkozik egy-egy sorban két, három, négy vagy öt kihúzott szám, az nyeri az ambo-, terno-, quaterno- és quinterno-nyereményeket. Amely játékos valamelyik lapjának mind a 15 számát kihúzták, az nyeri a legnagyobb nyereményt, a T.-t.


Kezdőlap

˙