Tortona

az ugyanily nevü járás és püspökség székhelye Alessandria (ettől 21 km.-nyire) olasz tartományban, a Scrivia és vasút mellett, 9230, mint község 15,235 lak., selyem-, kalap- és bőrgyártással; a XVI. sz.-ban újra épített székesegyházzal, amelyet érdekes képek díszítenek; gazdag kápolnával; egy erősség romjaival, amelyben Barbarossa Frigyes is lakott. T.-t Dertona néven Kr. e. 148. a rómaiak alapították; 1155-ben 62 napi ostrom után Barbarossa lerombolta. A milanóiak ugyan újra fölépítették, de már 1162. a ghibellin Pavia ismét feldúlta. 1336. Montferrat birtokába jut. A spanyol örökösödési háboruban többször cserélt nevet. 1799. a franciák erődítményeit lerombolták. 1814. megkapta a szárdiniai király.

Tortoni

(ottai), l. Kőkor.

Tortosa

az ugyanily nevü járás és püspökség székhelye Tarragona (ettől 67 km.-nyire) spanyol tartományban, az Ebro bal partján, 15 km.-nyire a torkolatától, vasút mellett, 25,190 lak., szappan-, papiros-, kalap-, porcellán-, bőr- és szeszgyártással; gabona-, olaj- és borkereskedéssel. Nagy erődítményei falakkal vannak összekötve. A szűk utcákból álló város székesegyháza egyike a legrégebbeknek Spanyolországban. T. a rómaiak korában Dertosa nevet viselt.

Tortricidae

l. Sodrólepkék.

Tortrix

l. Szőllőilonca.

Tortuga

1. Haiti köztársasághoz tartozó sziget, Haiti ÉNy-i partja előtt, amelyből 7-8 km.-nyi széles szoros választja el, 303 km2 területtel. A Cibao-hegységgel egyközü hegylánc szeli át; fő termékei a dohány és cukornád; Basseterre a legjobb kikötője. - 2. T., Venezuelához tartozó sziget, tőle 85 km.-nyire, 220 km2 területtel, igen kevés lakossal.

Tortura

l. Kínvallatás.

Torus

(lat.) a. m. tekercs, vánkos, ágy; az építészetben erősen kidomborodó építészeti tagozat, melyet a nagy nyomás jelzésére oszlop- és pillérlábakon, talapzatokban alkalmaznak. L. Oszloprendszer. - T. (receptaculum v. thalamus) a botanikában a. m. vacok vagy a virág tengelye, a virágnyélnek folytatódása és legvége a virágban, amelyből a virág szélei sarjadnak.

Tory és whig

(többes számban tories s whigs), két angol arisztokrata párt, mely hosszu ideig, úgyszólván egészen napjainkig a politikai életben egymással versenyezett és a kormányzásban egymást felváltotta. Mindkét név eredetileg gúnynév volt. A tory név Irországban merült fel I. Károly idejében: igy nevezték azon ir rablóbandákat, melyet mint a király állítólagos hivei az országban szanaszét raboltak. Később, a Stuartok restaurációja után e névvel jelölték meg az irek védelmezőjének, Jakab yorki hercegnek hiveit, majd pedig az egész udvari pártot. A whig elnevezés skót eredetü; igy nevezték a skót parasztokat, állítólag azért, mert lovaikat e kiáltással «whigam» ösztönözték. 1648. ez elnevezés átment a skót felkelőkre, a covenant hiveire, majd a skót köztársasági pártra s végre a restauráció idején (1680 körül) igy nevezte el az udvari párt azt a politikai pártot, mely a Stuartok katolikus ágát, azaz Jakab yorki herceget a trónöröklésből kizárni akarta. A Stuartok elűzetése és a hannoveri ház uralmának megszilárdítása után e nevek jelentősége megváltozott. A tory név egyjelentőségü lett a konzervativ, a whig a liberális szavakkal. A legszélső torykat, kik minden újítást a legmakacsabbul elleneztek, magas-toryknak (hightories) szokták nevezni. V. ö. Kebbel, History of torysm from the accession of Mr. Pitt to Beaconsfield (London 1885).

Torz

(eszt.). A csunya vagy jellemző tulajdonságok túlhajtása ugy a festészetben (l. Torzkép), mint a költészetben, szüli a torzképet. Különben a torzkép a komikum országába tartozik és nevetségessé igyekszik tenni ugy az egyes osztályokat, tipusokat, valamint a kiváló egyéneket is. A drámai torzkép nagymestere Aristophanes, ki egész korát és Athén majdnem minden álnagyságát zseniális módon kigúnyolta. A modern szinpad, rendőri békókba fűzve, e fajt nem művelhette. Zenei ruhában jelennek meg a torzképek Offenbachnál és egyéb operette-iróknál. - T. az orvostanban, l. Torzszülött.


Kezdőlap

˙