Treja

város és püspöki székhely Macerata (ettől 12 km.-nyire) olasz tartományban, a Menocchio és Potenza közt, 9380 lak., olajpréseléssel, mész- és téglaégetőkkel, tésztagyárral; környékén ásványvizforrással és Trea római gyarmat maradványaival.

Trelleborg

Svédország legdélibb városa Malmöhus länben, vasút mellett, (1893) 2514 lak., nagy gabonaexporttal.

trem.

az olasz tremolando (reszketve) rövidítése, l. Tremolo.

Trema

község Belovár-Kőrös vármegye kőrösi j.-ban, (1891) 1052 horvát-szerb lak.

Tréma

l. Dierézis.

Trematoda

(állat), l. Szívóférgek.

Trembecki

Szaniszló, lengyel költő, szül. 1723., megh. Tulczinban (Podolia) 1812 dec. 12. Tanulmányait Krakóban végezte, azután Párisban élt. Miután hazájába visszatért, Szaniszló Ágost királynak kamarása lett, akit trónvesztése után Szt.-Pétervárra kisért. Azután Czartoryski A. herceg udvarába, végre Tulczinba Potocki Félix grófhoz ment. Nagy érdemei vannak a lengyel költői stílus fejlesztésében; költeményei magvas nyelvezet és sima formájuk által tünnek ki. Többnyire alkalmi és politikai verseket irt. Legterjedelmesebb és legkiválóbb költeményét Zofijówka címen agg korában irta, tárgya annak a parknak poétai leirása, melyet Potocki ültettetett Zsófia neje számára. Művei 1806. Lipcsében, 1881. Lembergben jelentek meg.

Trembley

Ferenc, Leclerc du, francia kapucinus, l. József (IX. köt. 981.)

Trembowla

az ugyanily nevü galiciai kerületi kapitányság székhelye a Gniezna partján, (1890) 7335 lak., palakőbányával.

Tremellini

(növ.), l. Reszkető gombák.


Kezdőlap

˙