Tul'as voulu, George Dandin!

l. Dandin.

Tulbagh

kerület a Fokföld Ny-i tartományában, Frazenburg, Clan Wiliiam, Pearl, Malmesbury, Piquetberg és Worcester közt, 966 km2 területtel, 5572 lak., akik közt 1827 fehér bőrü. A Roggeveld és Cedarberge ágai takarják; az Olifant mellékvizei: a Tanqua, Ongeluk és Doom öntözik. Jó része termékeny és egészséges. Főhelye T.a Winterhoek s Witteberge közti mély völgyben, vasút mellett, 660 holland lakossal.

Túlbiztosítás

A törvény által elfogadott elv az, hogy a biztosított összeg a biztosított tárgynak teljes értékét meg nem haladhatja. Az ezen értéken túl kötött biztosítás T. s mint ilyen érvénytelen. A T.-nak különben két esetét lehet megkülönböztetni, u. m.: 1. az egyszerü v. tulajdonképeni T.-t és 2. a többszörös biztosítást. Az első akkor forog fenn, midőn a biztosított összeg a biztosított tárgynak értékét egy és ugyanabban a biztosítási szerződésben haladja meg. Ebben az esetben, ha a biztosított fél jóhiszemü, a T. csakis a biztosított tárgy valódi értékét meghaladó részében érvénytelen és akkor a biztosítási díj is aránylagos levonás alá esik, ha azonban a biztosított fél rossz hiszemü, akkor az egész biztosítási ügylet nemcsak hogy érvénytelen, de a biztosító a befizetett díjakat sem tartozik visszafizetni. A többszörös biztosításról l.o.

Tulcan

Carchi tartomány fővárosa Ecuador D.-amerikai köztársaságban, a Kolumbia felőli határon, 2200 m.-nyi magasban, a Cumbal vulkántól DK-re, 1868. földrengés dúlta föl; azóta ismét 4000 lakosa van.

Tulcea

(Tulcsa), az ugyanily nevü romániai kerület (8625 km2 ter., 130,375 lak.) székhelye és a Dobrudsa legnagyobb városa a Duna déli főága jobb partján, ahol a deltaképződés kezdődik, a dobrudsai fensík szélén, K. és Ny. felől tavak- és mocsaraktól körülvéve, 17,257 lak., akik közt mintegy 3000 orosz, 1600 görög, 800 török, 700 tatár stb.; élénk folyami kikötővel és egy osztrák-magyar konzulátussal.

Túlhűtés

v. túlolvadás, l. Olvadás.

Tulipa

L. (növ.), l. Tulipán.

Tulipán

(népnyelven tulipánt, Lippainál tulipa, Tulipa L.), a liliomfélék családjának fűnemü génusza, 50 fajjal az óvilág északi meleg és mérsékelt égövében, hazánkban 4 vad fajjal. Tobozszerü hagymájából, melynek oldalán a jövő évi kisebb tartalék- v. fiókhagyma húzódik meg és melynek pikkelyei alatt a további apró rügyhagymák rejtőznek, emelkedik a 3 és 6 széles, sima levél közül egyetlen virága, melynek nagy hat- és szépszirmu leple harangképen borul össze. Róla nevezik a nagy lámpa üvegborítékát is T.-nak. Valamennyi kikeletkor virágzik. Legelterjedtebb az Elő-Ázsiából származó kerti T. (T. Gesneriana L, T. Turcorum Gesn., persául dülbend), 30-50 cm. magas; bimbaja föláll, leple belső töve meg a himszála lent szőrös. E növényt Ferdinánd király törökországi követe Busbeq Ghislain küldte rokonainak Németalföldre 1557.; hol tenyésztését nagyon fölkapták és fajtáit meg alakjait annyira elváltoztatták, hogy 1629-ben már vagy ezeret jegyeztek. Ritkább alaku és különös szinezetü virágának hagymájáért 1634-1640-ben 13,000 hollandi aranyforintot is fizettek. Azóta vad fajait is kezdték ültetni. Ilyen az illatos T. (T. suaveolens Roth), a papagáj-T. (l. o., T. Turcica Roth), melyekbőlaz előbbivel való egymásba-porozódással számos fajtát kaptak. A nápolyi T. (T. praecox Ten.) és a turkesztáni T. (T. Greigii Regel) még más fajtákra voltak alkalmasak. Európában Firenze környékén egész sereg T.-faj nő, amely másutt sehol nem nő, hihetőleg kerti származék (hazátlan faj). Hazánk erdeinek verőfényes tisztásain is van két vad T.-ritkaságunk: az erdei T. (T. silvestris L.), melynek leple és himje töve szakállas; valamint a magyar T. (T. Hungarica Borb.), álló bimbóval és szakállatlan himekkel, emez csak a Kazán völgyében az Aldunánál. V. ö. Leirer, Les Tulpes de l"Europe (Neufchâtel 1884-85); Borbás, Österreich. Botan. Zeitschr., 1885, 252, 264; Flott K., A kerti T. története, Kertészeti Lapok, 1892.

Tulipánfa

(növ., Liriodendron L., pompafa), a magnoliafélék fajaszakadt fája Észak-Amerikában. Levele karéjos, a csúcsa tompított; virága nagy harangforma, a tulipánéhoz hasonlít, csinos szinü, tüsző-termése tobozformán csoportosodik, fel nem nyilik. A L. tulipifera L., a kerti fáknak egyik legszebbike, 9-25 m. magas, virágának átmérője 5 m., szine zöldes-sárga. Kanadától Floridáig terem, nálunk ültetik, a Margitszigeten a főherceg lakása mellett szép fája van. Fáját (yellow poplar) szerszámnak feldolgozzák; fűszeres keserü, cserzősavas, kérge váltóláz ellen a kinakéreg pótléka, de cserzenek is vele.

Tulipántos láda

l. Láda.


Kezdőlap

˙