Tysmienica

(ejtsd: tüsmjenica), város Tłumacz galiciai kerületi kapitányságban, vasút mellett, (1890) 7654, nagyobbára rutén lak., bőrgyártással, ló-, viasz- és bőrkereskedéssel. Környéke, az u. n. Pokucia, Galicia egyik legtermékenyebb vidéke.

Tyssa

(Tisá), falu Tetschen cseh kerületi kapitányságban, az Érc-hegységben, vasút mellett, (1890) 2536 német lak., nagy mennyiségü fém- és csontgombkészítéssel, továbbá csat-, réz-, bronz- és díszműárukészítéssel. Közelében vannak a látogatott, u. n. Tyssaer Wände (550-627 m.), amelyek az adarsbachi és wekelsdorfi sziklákhoz hasonlítanak.

Tzetzes

János, XII. sz.-beli görög költő és grammatikus, akit méltán korának legtanultabb emberei közé sorolhatunk, szül. Konstantinápolyban 1110 körül, megh. u. o. 1180 táján. Mint előkelő családok titkára és magántanító sanyaru életet élt. Költői művei közül említendők: Iliaka (kiadták: Berlinben 1816. Bekker, Párisban 1840. Lehrs) és egy verses történeti munka: Biblosz hisztoriké, melyet inkább 1000 soros fejezeteiről és igy kapott címéről (Chiliadesz) ismernek (kiadta Kiessling, Lipcse 1826). Összes műveit megbeszéli Krumbacher Károly, Geschichte der Byzantinischen Literatur, 114. fejezet. Az ott közölt irodalomból kiemeljük: Giske, De Joannis T. scriptis ac vita (Rostock 1881).

Tzimiskes

János, bizánci császár, l. János (3).

Tzour

Konstantinos Porphyrogennetos szerint a besenyők második nemzetsége.

 

 

 

Ty, ty

a magyar ábécé 31. betűje; a t betüből ugy van alakítva, mint ny és ly az n és l betükből, l. Helyesirás.

Ty

hang, a nyelvtanban, az ínyhangok közé tartozó kemény zárhang; a megfelelő lágy ínyhang a gy. L. Hangok.

Tyerhova

(Tyerehova), kisközség Trencsén vármegye zsolnai járásában, (1891) 3385 lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. Közelében van a szépségéről hires Vrátna-völgy (l. o.).

Tyrics

Izidor, szerb iró, szül. Ó-Szivácon 1844 febr. 24. Iskoláit Péterváradon, Vinkovcén és jogi tanulmányait Pesten végezte. 1872 óta a szerb nemzeti egyház titkára. 1879. a szerb kongresszus tagja volt. 1887-92. a karlócai kerület küldte Zágrábba a tartományi gyülésre képviselőül. A Ferenc-József-rend lovagja, a Szt.-Szávarend tulajdonosa. Jeles költő, de főleg politikai és egyházi téren hazafias irányban működött. Univerzális műveltségéért és tudományáért a szerbek élő lexikonnak nevezték el.

Tyúk

Mig a lúd, kacsa és pulyka leszármazása kétségtelen módon be van bizonyítva, igy hogy az első a vad lúdtól (Anser cinereus), a másik a tőke-kacsától (Anas boschas), a harmadik a vad pulykától (Meleagris gallopavo és Meleagris mexicana) származik: a tyúk származására nézve még eltérnek a vélemények, amennyiben egy már kihalt vad tyúkfajra vezetik vissza némelyek származását, mig mások a most is élő vad tyúkfajokban (Gallus ferrugineus Gmel., Gallus Sonnerati Temm., Gallus Lafayetti Lesson. és Gallus javanicos Horsf.), az u. n. dsungel-tyúkban (Jungle fowis) keresik őseit. Legvalószinübb, hogy az Elő- és Hátsó-Indiában honos bankiva-tyúkkal indult meg a domesztikálás, de még egyéb ismeretes és ismeretlen vad tyúkok is hozzájárulhattak a mai számtalan fajták létesítéséhez. A házi tyúk a Gallinae alcsaládba tartozik, melyhez az újabb ornitologusok még a következő nemeket sorozzák: Macartneya Less., Alectrophasis Gray., Galloperdix Blyth és Gallophasis Hods. L. még Baromfi és Tyúkfajták.

Tenyésztése. A rendszerint 21 napig tartó költés (l. o.) után a tojásból (l. o.) kikelő csibe a felszítt tojás-székéből táplálkozik és csak 24 óra mulva kezd az elébe rakott apróra vagdalt tojás, kenyérmorzsa, tört kölesből csipegetni. 5-6 nap mulva kedvező időjárásnál a kotlós vezetése alatt szabadba bocsáthatók, hol zsenge fűvel, magvakkal, férgekkel, hangyákkal stb. táplálkoznak. 3-4 hét mulva már takarmányt sem szükségelnek, hanem a mezőn, udvaron s trágyadombon kereshetik élelmüket. Szabad kijárás nélkül kövezett udvaron csupán szemes eleség mellett gazdaságos tyúktartás lehetetlen, 100 tyúk részére legalább 10 ár terjedelmü mezőre és 5-6 kg. szemes eleségre van szükség, azonfelül tiszta ivóvizre és megfelelő száraz ólra, melynek hőmérséke a tenyészállatoknál lehet 18 C°. s hízóállatoknál 10 C°. L. Baromfi, Tyúkhizlalás és Tyúktömés.


Kezdőlap

˙