Uránüveg

az uránoxid a káliumüveget fluoreszkáló zöldes-sárgára festi; az uránnal festett ólomüveg pedig tiszta sárga szinü.

Uránvitriol

(ásv.), a. m. johannit (l. o.).

Urao

l. Sziksó.

Urari

nyílméreg, l. Curare.

Uraricoera

l. Rio Branco.

Urarthritis

l. Köszvény.

Úrasztala

a református templomban, többnyire az épület közepén, a szószékkel szemben vagy annak közelében levő négyszögletes v. kerek asztal, melynek rendeltetése, hogy a főbb ünnepek alkalmával az asztalra helyezett kenyérből és borból szolgáltatja ki a lelkész az úrvacsorát (l. o.), valamint a reformátusok másik szentségének, a keresztségnek a kiszolgáltatása is ezen asztal mellett megy végbe. Ez pótolja a refomátusoknál és unitáriusoknál a más keresztény felekezeteknél szokásos oltárt.

Urátkövek

l. Húgykő.

Uratlan dolgok

(res nullius), oly dolgok, amelyek senkinek tulajdonában nincsenek, és pedig vagy azért, mert azokat még senki sem szerezte meg, vagy mert eddigi tulajdonosuk elhagyta (derelictio). Az U. ellentéte a nem U., vagyis a valakinek tulajdonában levő dolgok (res in patrimonio), legyen ez a valaki természeti vagy jogi személy. Az U. tulajdonjoga foglalás (occupatio) által szereztetik, azon elv alapján res nullius cedit primo occupanti. L. még Dolog.

Urátok

l. Húgysav.


Kezdőlap

˙